• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 1.5.2

2018-09-17
 • Umożliwiono kopiowanie grup składników między jednostkami.
 • Dodatno nową rolę użytkownika "Stażysta".
 • Poprawiono algorytm przeliczania amortyzacji.
 • Poprawiono mechanizm odpowiedzialny za pobieranie danych do Wydruku pomocniczego do sprawozdania F-03 i SG-01.

Wersja 1.5.1

2018-05-15
 • Zmiana w zakresie importu danych z systemu Wyposażenie – umożliwiono import składników majątku z umiejscowieniem w postaci pustego stringu, dodając takie umiejscowienie do słownika  systemu Majątek Web z Pełną nazwą „Brak”.
 • Zmiana w zakresie importu danych z systemu Wyposażenie – umożliwiono import składników Majątku z elementami składowymi i uzupełnionym umorzeniem dotychczasowym.

Wersja 1.5.0

2018-04-18
 • Dodano opcję Operacje zbiorcze umożliwiającą dokonywanie hurtowych zmian na składnikach majątku.
 • Zaktualizowano odwołanie do pliku z instrukcją.
 • Rozszerzono kopiowanie o stawkę amortyzacji dla opcji „Zapisz i dodaj nowy”.
 • Wyeliminowano problem z błędnym nadawaniem numerów inwentarzowych przy wykorzystaniu opcji „podziel pozycję” dla numeracji ustawionej w obrębie składnika.

Wersja 1.4.1

2018-03-02
 • Implementacja najnowszej biblioteki FR3 odpowiedzialnej za prawidłowe generowanie kodów kreskowych (nowy komponent eliminuje dublowanie kodów).

Wersja 1.4.0

2018-02-13
 • Uaktualniono słowniki KŚT do wersji 2016.
 • Uwzględniono zmianę formy prawnej firmy Wolters Kluwer z SA na Sp. z. o.o.

Wersja 1.3.0

2017-11-02
 • Migracja danych z systemu Progman Wyposażenie.
 • Wydruk pomocniczy do sprawozdania  F-03 i SG-01.
 • Dodanie słownika Klasyfikacji Środków Trwałych.
 • Hurtowe przeliczanie planów amortyzacji.
 • Dodanie możliwości eksportu danych do pliku csv w oknie głównym Składników majątku.
 • Rozbudowanie ekranu startowego o panel „Ostatnio dodane”.
 • Optymalizacja przygotowania raportów zbiorczych.
 • Generowanie zbiorczych wydruków OT/LN/LT.
 • Możliwość dodania zdjęcia składnika za pomocą opcji drag&drop.