• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 5.5.2

2020-10-30
 • Poprawiono wyświetlanie grupy organizacyjnej przy generowaniu listy potrąceń

Wersja 5.5.1

2015-03-10
 • Poprawiono podsumowanie na wydruku listy potrąceń.
 • Zmodyfikowano mechanizm podpowiadania konta Wn w oknie księgowania udzielonej pożyczki.

Wersja 5.5.0

2014-10-31
 • Nowa funkcjonalność – dodatkowy opis na liście potrąceń.
 • Nowy wydruk - Zestawienie informacyjne na koniec roku
 • Wprowadzono dodatkowy opis na wydruku Zestawienia wkładów i pożyczek.
 • Zmieniono tytuł i treść Wniosku o częściowe wycofanie wkładów na Wniosek o częściowe/całkowite wycofanie wkładów.
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów.
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X.
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.

Wersja 5.4000

2014-07-17
 • Wprowadzono opcję generowania przelewów na podstawie udzielonych pożyczek.
 • Umożliwiono przygotowanie wydruków „Zestawienia obrotów i sald”, „Dokumenty wg Kont” oraz „Analityka konta” za okres „od dnia, do dnia”.
 • Zoptymalizowano funkcjonalność okna automatycznego księgowania pożyczek, przeksięgowania/wyksięgowania wkładów.
 • Wprowadzono kolorowanie niebilansujących dokumentów.
 • Rozbudowano zestawienia użytkowników o dodatkowe pola oraz zestawienia.
 • Dodano podsumowanie grup na wydruku listy potrąceń z podziałem na grupy organizacyjne.
 • Wprowadzano parametr odpowiadający za uzupełnianie danych osoby sporządzającej wydruki.
 • Poprawiono obliczanie sald na karcie osoby.
 • Zablokowano odświeżanie salda pożyczek na zaksięgowanej liście potrąceń.
 • Wyeliminowano problem uniemożliwiający zmianę numeru dokumentu.
 • Poprawiono wyświetlanie miejscowości na druku przelewu/wpłaty (wymagana aktualizacja programu Przelewy w wersji minimum 7.2003).