• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 11.9.0

2021-12-02
 • Utworzenie słownika Grupa organizacyjna
 • Dodanie parametru kolumna godziny oraz pobieraj godziny z ewidencji czasu pracy na wydruku Lista obecności
 • Dodanie funkcjonalności eksportu zestawienia danych kadrowo – płacowych
 • Aktualizacja podstaw prawnych w wydrukach

Wersja 11.8.1

2021-09-06
 • Usprawnienia techniczne systemu

Wersja 11.8.0

2021-08-02
 • Dodanie nowych rodzajów nieobecności: krwiodawstwo oraz wezwanie sądowe
 • Aktualizacja wydruku Wykaz nadgodzin

Wersja 11.7.4

2021-06-01
 • Dodanie kodu zawodu do stanowiska
 • Aktualizacja druków zgłoszeniowych do ZUS-u

Wersja 11.7.3

2021-04-23
 • Eksport PPK do XML - aktualizacja XML do wersji 2.0
 • Dodatkowe dane w Eksport PPK do XML
 • Zmodyfikowano wprowadzanie daty Rezygnacji w etacie pracownika

Wersja 11.7.2

2021-04-08
 • Umożliwienie tworzenia wydruków GUS dla użytkowników Kadr nie posiadających modułu Płace

Wersja 11.7.1

2021-03-30
 • Aktualizacja wydruków GUS
 • Rozszerzenie zakresu danych eksportowanych z PPK do XML

Wersja 11.7.0

2020-12-30
 • Wprowadzenie możliwości rozliczania wynagrodzneń z UE
 • Nowy rodzaj nieobecności Wyjście prywatne
 • Wprowadzenie mechanizmu rozliczania pozostałej części urlopu wypoczynkowego w godzinach
 • Aktualizacja stawek i parametrów na 2021 rok
 • Aktualizacja podstaw prawnych wydruków
 • Poprawka wykazywanie dodatku stażowego na wydruku „Wynagrodzenia pracowników za podany okres"

 

Wersja 11.6.0

2020-10-30
 • Nowy status - ODDELEGOWANIE
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej
 • BO Nieobecności - Liczba wykorzystanych dni na opiekę nad dzieckiem (art. 188 KP)
 • Modyfikacja uprawnień – Stanowiska
 • Wprowadzenie nowej wersji kedu – 5.2
 • Poprawka wydruków GUS w przypadku gdy występuje ciągłość nieobecności przy tej samej płatności

Wersja 11.5.1

2020-09-01

- Zmodyfikowano wydruki RIO
- Poprawiono błąd podczas usuwania etatu

Wersja 11.5.0

2020-06-26
 • Wprowadzenie mechanizmu komunikatów
 • Wprowadzenie możliwości oznaczenia przestoju zakładu pracy w Ewidencji czasu pracy pracownika
 • Poprawiono wykazywanie terminu niepełnosprawności na wydruku

Wersja 11.3.2

2020-05-27
 • Aktualizacja komponentów generowania wydruków

Wersja 11.3.1

2020-05-15
 • Modyfikacja sposobu wykazywania urlopu bezpłatnego na wydruku PFRON
 • Poprawka sposobu wykazywania daty urodzenia u członków rodziny

Wersja 11.3.0

2020-04-29
 • Dodanie dodatkowego limitu na opiekę nad dzieckiem do lat 8
 • Modyfikacja nazwy rodzaju nieobecności z „Opieka nad chorym dzieckiem” usunięto słowo „chorym”

Wersja 11.2.4

2020-04-17
 • Modyfikacja i korekta wydruku do PFRON
 • Poprawka Świadectwa pracy - pouczenie

Wersja 11.2.3

2020-03-10
 • poprawka wyświetlania stanowiska na świadectwie pracy
 • modyfikacja w wydruku RIO "Zestawienia"

Wersja 11.2.2

2020-02-05
 • Aktualizacja podstaw prawnych w wydrukach
 • Poprawka wykazywania wartości w wydruku niepełnosprawność z zaznaczoną opcją Dane o zatrudnieniu do PFRON
 • Dodanie wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy dla osób do 26 r.ż.
 • Dodanie mechanizmu edycji w pkt 6 świadectwa pracy
 • Aktualizacja parametrów dodatkowych

Wersja 11.2.1

2019-12-30
 • Aktualizacja mechanizmu nienaliczania podatku dla osób do 26 rż

Wersja 11.2.0

2019-12-24
 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2020 roku

Wersja 11.1.0

2019-12-02
 • Dodanie mechanizmu kopiowania okresu poprzedniego zatrudnienia w danej jednostce do nowych umów pracownika
 • Aktualizacja słowników klasyfikacji zadaniowej i budżetowej (2019)
 • Aktualizacja podstaw prawnych w formularzach

Wersja 11.0.2

2019-10-15

1. Dodanie nowej opcji w wydruku Niepełnosprawność (do PFRON)
2. Aktualizacja treści pouczenia w wydruku Świadectwo pracy

Wersja Progman Kadry 11.0.2 jest wersją aktualną pomimo braku wersji Progman Kadry 11.0.1

Wersja 11.0.0

2019-08-27
 • Aktualizacja mechanizmu tworzenia wydruków

Wersja 10.9.0

2019-07-30
 • Dodanie mechanizmu nienaliczania podatku dla osób do 26 r.ż.
 • Dodanie mechanizmu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Pozostałe zmiany: aktualizacja druku Świadectwo pracy, aktualizacja mechanizmu automatycznego dzielenia nieobecności na miesiące dla zwolnień elektronicznych, aktualizacja druku Z15a i Z15b, aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej na rok 2019

Wersja 10.8.3

2019-07-08
 • Dostosowanie do wersji Płace 11.1.3

Wersja 10.8.2

2019-06-10
 • Poprawka filtru nazwy list płac
 • Umożliwienie importu e-zla dla użytkowników Kadr nie posiadających modułu Płace

Kadry 10.8.1

2019-05-23
 • Modyfikacja wykazywania normy miesięcznej w ewidencji przy zmianie w miesiącu

 

Kadry 10.8.0

2019-04-30
 • Modyfikacja wydruku GUS Z-03
 • Rozbudowa tabel nagrody jubileuszowej
 • Dodano wydruki: przyznanie dodatku służbowego, zmiana wynagrodzenia, zestawienie wynagrodzeń

Wersja 10.7.3

2019-03-20
 • Dostosowanie do wersji Płace 11.0.2

Wersja 10.7.2

2019-03-11
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników 

Wersja 10.7.1

2019-03-01
 • Usprawnienie mechanizmu eksportu do programu Płatnik ZUS
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników

Wersja 10.7.0

2019-02-13
 • Utrzymanie ciagłości aktualizacji z wersjami dla Państwowej Straży Pożarnej, Szkół i Przedszkoli. 

Wersja 10.6.0

2019-01-31
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Kalendarz/Harmonogram
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Słowniki
 • Dostosowano ZWUA do Płatnika 10.02.002
 • Poprawiono wysyłkę do programu iArkusz

Wersja 10.5.0

2019-01-17
 • Zaktualizowano formularz GUS Z-06
 • Pozostałe w tym zmiany mechanizmu dot. uprawnień do ewidencji czasu pracy

Wersja 10.4.0

2018-12-24
 • Dodano możliwość importu elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA
 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2019 roku
 • Aktualizacja druku Świadectwo pracy
 • Pozostałe

Wersja 10.3.1

2018-12-12

  

 • Aktualizacja systemu zabezpieczeń - modyfikacja uprawnień użytkowników
 • Poprawka wydruku - Rozliczenie urlopu wypoczynkowego z okna ewidencji czasu pracy

Wersja 10.3.0

2018-12-06
 • Dodanie wielokrotnego wyboru w filtrach wydruków
 • Modyfikacja sposobu zdefiniowania etatu dyrektora na potrzeby obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz średniej urlopowej
 • Dodanie sposobu tworzenia Użytkownika na podstawie istniejącego
 • Aktualizacja SIO do wersji 3.25
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Rejestr Płatników, Konta bankowe, Miejsce Pełnienia Obowiązku

Wersja 10.2.2

2018-10-04
 • Modyfikacja mechanizmu wykazywania danych na wydruku GUS Z-03 dla osób zatrudnionych od 1-ego dnia miesiąca

Wersja 10.2.1

2018-09-11
 • Poprawienie wydruku Lista obecności

Wersja 10.2.0

2018-08-14
 • Dodanie druków związanych z przetwarzaniem danych osobowych – RODO
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Wprowadzenie usprawnienia ewidencjonowania dni wolnych
 • Poprawka wydruku danych historycznych przy płatności kwotą bazową 

Wersja 10.1.2

2018-06-27
 • Aktualizacja podstaw prawnych na formularzach dla Nauczycieli i Administracji
 • Poprawka podsumowania staży obcych
 • Modyfikacja w zapisywaniu kodu świadczenia/przerwy przy nieobecności urlop macierzyński/ojcowski

Wersja 10.1.1

2018-05-23
 • Aktualizacja podstaw prawnych na formularzach
 • Poprawka wykazywania urlopu macierzyńskiego na wydruku do PFRON

Wersja 10.1.0

2018-03-29
 • Dodano wydruk wynagrodzenia pracowników za podany okres.
 • Uaktualniono treść druku GUS Z-06 zgodnie z nowym wzorem.
 • Dodano nowy druk: Skierowanie na badania lekarskie dla poratowania zdrowia dla nauczyciela.
 • Uzupełniono klasyfikację budżetową o rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.
 • Uaktualniono druk GUS Z-03 na 2018 rok.
 • Uaktualniono druki Z-15A i Z-15B.
 • Aktualizacja Tabeli MEN.
 • Zmodyfikowano pobieranie danych formularzy ZUS: ZUA, ZCNA.
 • Zaktualizowano wydruk Umowy o pracę dla Administracji i Obsługi.

Wersja 10.0.1

2018-01-26
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2018
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej na rok 2018
 • Zmiana daty praw autorskich oraz danych kontaktowych firmy

Kadry 10.0.0

2017-12-27
 • Uaktualniono stawki i parametry, które ulegają zmianie w 2018 roku.
 • Wprowadzenie druków ZUS Z-15A i Z-15B.
 • Zmodyfikowano druk urlopów wypoczynkowych oraz na żądanie.
 • Ujednolicono sposób naliczania stażu zgodnie z artykułami 112 i 114 K.C.
 • Dostosowano sposób naliczania stażu do najnowszej interpretacji PIP.
 • Wprowadzono możliwość wybrania 5 godzin za dzień urlopu.  
 • Poszerzono wydruk GUS – Czas pracy.
 • Zaktualizowano rozdziały Klasyfikacji Budżetowej na 2018 rok.
 • Poszerzono wydruk do PFRON o urlopy bezpłatne

Wersja 9.9.2

2017-12-13
 • Aktualizacja wydruku „Wypowiedzenie umowy o pracę”
 • Przywrócenie wykazywania formularzy dla administracji i obsługi

Wersja 9.9.1

2017-09-14
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2017
 • Zmodyfikowano kopiowanie pracownika do innej jednostki (dodano możliwość wyboru  z historią zatrudnienia i nieobecnościami, poprawiono kasowanie staży po skopiowaniu)
 • Aktywny parametr zaznaczania/odznaczania w uprawnieniach

Wersja 9.9.0

2017-07-27
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2017
 • Zmiana Słownika stanowisk w służbie cywilnej
 • Aktualizacja formularzy i wydruków
 • Dodanie nowych kodów tytułu ubezpieczenia oraz wyrejestrowania
 • Zmiana daty praw autorskich oraz dane kontaktowe
 • Aktualizacja wydruków GUZ Z-03 na 2017 r. i GUS Z-06 za 2016 r.
 • Aktualizacja stanowisk w związku z rozporządzeniem MSWIA z 20.05.2016

Pozostałe zmiany:

 • Modyfikacja w wydruku Pracownicy przyjęci (Wydruki >> Stan zatrudnienia >> Pracownicy przyjęci w podanym okresie) – naniesiono poprawkę w filtrowaniu daty

Wersja 9.8.5

2017-06-21
 • Aktualizacja wydruku Świadectwa pracy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 maja 2017 r.

Wersja 9.8.2

2017-02-27
 • Modyfikacja wydruku Świadectwo pracy

Wersja 9.8.1

2017-02-17
 • Aktualizacja wydruku Świadectwo pracy
 • Poprawienie ewidencji i rozliczania urlopu wypoczynkowego
 • Aktualizacja wydruku Umowa o pracę na czas określony
 • Aktualizacja slownika Klasyfikacja budżetowa
 • Aktualizacja słownika Klasyfikacja zadaniowa
 • Poprawienie wydruku 3-miesięczny Kalendarz/Harmonogram

Wersja 9.8.0

2016-12-28
 • Wprowadzenie świąt na lata 2017 – 2023
 • Aktualizacja Formularzy i wydruków
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2017
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
 • Dodanie nowego wydruku Wypowiedzenie umowy o pracę

 

Wersja 9.7.0

2016-09-09
 • Aktualizacja systemu do najnowszej wersji SIO 3.21

 • Nowy wzór wniosku o zasiłek opiekuńczy ZUS Z-15

 • Zmiany w oknie Stanowisko

 • Dodanie wyboru rodzaju potrącenia w oknach Komornicy oraz Alimenty.

 • Aktualizacja słowników Klasyfikacji budżetowej

 • Modyfikacja wydruku Nagroda jubileuszowa

 • Zmiana podstawy prawnej w formularzu Nagroda jubileuszowa

 • Pozostałe zmiany:

  • Modyfikacja wydruku Umowa o pracę (Wydruki >> Umowy >> Formy umowy) dla pracowników administracji i obsługi oraz wydruku Czas pracy (Wydruki >> GUS >> Czas pracy) i Świadectwo pracy (Wydruki >> Druki >> Świadectwo pracy)

  • Modyfikacja wykazywania czasu pracy przy przenoszeniu danych do historii zatrudnienia w trakcie miesiąca oraz przy wprowadzaniu nieobecności Wolne dodatkowe i Delegacja

Wersja 9.6.1

2016-08-05
 • Zmiany związane z migracją aktualnych Użytkowników serwisu ABC Pomoc Prawna do serwisów Vademecum Głównego Księgowego Administracja/Vademecum Głównego Księgowego Oświata

Wersja 9.6.0

2016-04-18
 • Dostosowanie wydruków do ewidencji nieobecności z tytułu Opieka nad dzieckiem art. 188 Kodeksu Pracy w godzinach
 • Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia
 • Dokonano aktualizacji daty ferii letnich
 • Zaktualizowano listę Urzędów Skarbowych
 • Wprowadzono pole ilość godzin za dzień urlopu w oknie Etatu nauczyciela nieferyjnego
 • Pozostałe zmiany

Wersja 9.5.3

2016-03-10
 • Poprawiono mechanizm kopiowania urlopu zaległego
 • Przywrócono właściwe wykazywanie faktycznego czasu pracy po zaewidencjonowaniu nadgodzin

Wersja 9.5.2

2016-02-15
 • Dodanie narzędzia kopiowania urlopu zaległego do bieżącego roku
 • Ewidencja nieobecności: opieka nad dzieckiem, art. 188 w opcji godzinowej – I ETAP
 • Nowy druk Umowy o pracę na czas określony
 • Nowy kod świadczenia związany z podwyższeniem zasiłku macierzyńskiego
 • Rejestrowanie operacji w obrębie kartoteki Osoby/Etaty i Narzędzia
 • Inne zmiany

Wersja 9.5.1

2016-01-11
 • Aktualizacja druku GUS Z-06 za 2015 rok

Wersja 9.5.0

2015-12-24
 • Utworzenie mechanizmu rejestracji operacji danych
 • Dodanie mechanizmu historii stawek dodatkowych
 • Zmieniono sposób wykazywania czasu pracy
 • Dodanie nowych kodów tytułu ubezpieczenia
 • Aktualizacja stawek dodatkowych na rok 2016
 • Dodanie statusu Urlop rodzicielski w etacie pracownika
 • Wprowadzenia nowego formatu kodu pocztowego dla nierezydenta
 • Pozostałe zmiany

Wersja 9.4.2

2015-09-09
 • Dostosowanie systemu do eksportu danych do najnowszej wersji „starego” SIO w wersji 3.19.
 • Modyfikacja wydruku Formy umowy (Wydruki >> Umowy >> Formy umowy)
 • Aktualizacja formularzy (zakładka Formularze)

Wersja 9.4.0

2015-07-14
 •     Dodanie nowego wzoru wydruku Skierowanie na badania lekarskie
 •     Dodanie możliwości wydruku Świadectwa pracy dla pracownika, który nadal pozostaje w zatrudnieniu
 •     Dodanie nowych form umów: na podstawie wyboru i na podstawie powołania
 •     Dodanie oznaczeń dni rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracownika w oknie Ewidencja czasu pracy
 •     Modyfikacja okna i wydruków kart Ewidencji czasu pracy pracownika – poprawne wyświetlanie normatywnego i faktycznego czasu pracy
 •     Dodanie wydruku Legenda do listy wydruków Czas pracy
 •     Aktualizacja wydruku Niepełnosprawność z zaznaczoną opcją Dane o zatrudnieniu do PFRON
 •     Usprawnienie działania Kalendarza/Harmonogramu
 •     Modyfikacja wydruku Zmiana stażu do wysługi
 •     Poprawienie wydruku Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

Wersja 9.3.2

2015-04-14
 • Usprawnienie mechanizmu aktualizacji baz danych
 • GUS – generowanie wydruku Czas pracy
 • Eksport do SIO – uaktualnienie słowników
 • Ewidencja czasu pracy – wykazywanie faktycznego czasu pracy
 • GUS – wykazywanie danych dot. nieobecności pracowników

Wersja 9.3.1

2015-04-02
 • GUS – generowanie wydruku Czas pracy
 • Eksport do SIO – uaktualnienie słowników
 • Ewidencja czasu pracy – wykazywanie faktycznego czasu pracy
 • GUS – wykazywanie danych dot. nieobecności pracowników

Wersja 9.3.0

2015-03-31
 • Eksport do SIO – uaktualnienie słowników
 • Ewidencja czasu pracy – wykazywanie faktycznego czasu pracy
 • GUS – wykazywanie danych dot. nieobecności pracowników

Wersja 9.2.3

2015-02-23
 • Uaktualniono listę Urzędów Skarbowych właściwych dla osób zamieszkałych za granicą

Wersja 9.2.2

2015-02-09
 • Modyfikacja listy Klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

Wersja 9.2.1

2015-01-19
 • Nowe kody tytułów ubezpieczeń ZUS
 • Aktualizacja druku Z-03

Wersja 9.2.0

2014-12-24
 • Dodanie pola Kraj w adresie pracownika w oknie Dane osobowe
 • Wprowadzenie nowych pól dla obcokrajowców w oknie Dane osobowe
 • Aktualizacja Wymiaru czasu pracy na 2015 rok
 • Zmiana podstaw prawnych w wydrukach kadrowych
 • Aktualizacja formularza GUS Z-06 za 2014 rok
 • Usprawnienie wydruków: Przeciętna liczba zatrudnionych i Kwestionariusz osobowy.
 • Wprowadzenie aktualizacji w wydruku Formularza PFRON
 • Aktualizacja słownika Klasyfikacja Zadaniowa na 2015 rok
 • Umieszczenie Daty wydania w informacjach o Programie

Wersja 9.1.1

2014-10-21
 • Pobieranie kodu licencji
 • Nowa opcja w oknie Etat - Stażowy
 • Nowa opcja - numer NIP do PIT
 • Nowy filtr w wydruku Średnia liczba pracowników wg stanów dziennych
 • Nowy wydruk – Liczba etatów na dzień
 • Nowy filtr w wydruku Średnia liczba pracowników wg stanów dziennych
 • Nowy wydruk – Kalendarz/Harmonogram
 • Nowa opcja – Kalendarz/Harmonogram
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący  X.X.X.
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman

Wersja 9.0006

2014-07-07
 • Wydruki
 • Kalendarz/Harmonogram
 • Wydruk GUS Z-03
 • Wydruk Świadectwo pracy
 • Wydruk Pracujący stan na dzień
 • Wydruk Nieobecności
 • Budżet zadaniowy
 • Wydruk Urlopy wypoczynkowe
 • Eksport do programu Arkusz Organizacyjny
 • GUS – Z-03
 • Narzędzia – eksport do SIO
 • Parametry dodatkowe – nowa zakładka Wymiar czasu pracy
 • Dodano nowy parametr Praca w niedzielę i święta w oknie Ustawienia ewidencji czasu pracy
 • Zmodyfikowano wydruk Czas pracy
 • Klasyfikacja zadaniowa – aktualizacja słownika
 • Wydruk Czas pracy – modyfikacja
 • Sprawozdanie GUS-Z03 – aktualizacja formularza
 • Import danych z programu Płatnik – modyfikacja
 • Przystosowano eksport do SIO w wersji 3.16

Wersja 9.0004

2014-05-28
 • Wydruk GUS Z-03
 • Wydruk Świadectwo pracy
 • Wydruk Pracujący stan na dzień
 • Wydruk Nieobecności
 • Budżet zadaniowy
 • Wydruk Urlopy wypoczynkowe
 • Eksport do programu Arkusz Organizacyjny
 • GUS – Z-03
 • Narzędzia – eksport do SIO
 • Parametry dodatkowe – nowa zakładka Wymiar czasu pracy
 • Dodano nowy parametr Praca w niedzielę i święta w oknie Ustawienia ewidencji czasu pracy
 • Zmodyfikowano wydruk Czas pracy
 • Klasyfikacja zadaniowa – aktualizacja słownika
 • Wydruk Czas pracy – modyfikacja
 • Sprawozdanie GUS-Z03 – aktualizacja formularza
 • Import danych z programu Płatnik – modyfikacja
 • Przystosowano eksport do SIO w wersji 3.16