• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 8.0.4

2019-07-31
 • Dostosowano oznaczenia literowe do stawek VAT w ramach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019.816)
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas tworzenia operacji zbiorczych

Wersja 8.0.3

2019-06-26
 • Ograniczono wyświetlanie Rodzajów kontrahenta zgodnie z nadanymi uprawnieniami
 • Przypisano Słownik Rodzajów operacji do jednostki

Wersja 8.0.2

2019-04-04
 • W celu zapewnienia spójności uprawnień między systemami linii Progman, dodano możliwość określenia rodzajów kontrahentów w module kasowym.
 • Ograniczono komunikat o próbie zapisu Kontrahenta z adresem podobnym do innego już zapisanego w bazie
 • Uzupełniono wydruk „Informacje nt. konta użytkownika” o nowo dodane uprawnienia

Wersja 8.0.1

2019-02-22
 • Poprawiono sumowanie stanu gotówki w kasie poprzez nieuwzględnianie zapłat kartą płatniczą
 • Rozszerzono uprawnienia użytkowników w kategorii kontrahenci poprzez dodanie nowej opcji Import/eksport z/do pliku
 • Poprawiono prawa użytkownika do kas i jednostek na zestawieniach użytkowników
 • Uwzględniono uprawnienia użytkowników do jednostek w kartotece Kontrahenci
 • Wyeliminowano nieprawidłowości przy numerowaniu raportów kasowych

Wersja 7.9.1

2018-01-26
 • Poprawiono obliczanie stanu kasy dla płatności kartą płatniczą.
 • Uaktualniono dane teleadresowe firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wersja 7.9.0

2017-12-21
 • Dodano możliwość obsługi kart płatniczych.
 • Uaktualniono wzór BDW.
 • Uaktualniono dane teleadresowe firmy Wolters Kluwer Polska SA. 

Wersja 7.8.2

2017-06-02
 • Dodano banknot o nominale 500 zł do bilansowania kasy.
 • Zmieniono wyświetlanie groszy na wydrukach BDW, KP i KW. 

Wersja 7.8.1

2015-07-07
 • Umożliwiono drukowanie anulowanych operacji kasowych poprzez włączenie opcji w parametrach programu,
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał wejście w okno „Parametry dodatkowe”,
 • Zmieniono sposób wyświetlania groszy na wydruk BDW,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas drukowania danych wpłacającego na operacji kasowej BDW.

Wersja 7.8.0

2014-10-31
 • Rozbudowano zakres funkcjonalny wydruku BDW.
 • Poszerzono wydruk Zestawienie operacji  kasowych o informacje o kryteriach wyszukiwania.
 • Przywrócono prawidłowe działanie funkcji rozliczeń przy współpracy z systemem Progman Rozrachunki.
 • Wyeliminowano nieprawidłowość przy wybieraniu nowo dodanego kontrahenta do operacji kasowej.
 • Poprawiono błąd przy przypisywaniu konta do kontrahenta w trakcie dodawania pozycji do raportu kasowego.
 • Usunięto problem z nadawaniem użytkownikowi uprawnień do jednostki.
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów.
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X.
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.

Wersja 7.7002

2013-05-16

Szczegółowy opis zmian: pobierz
Dokumentacja: pobierz

 • Poprawiono wyliczanie załączników na wydruku Raportu kasowego,
 • Zablokowano pole ilość przy współpracy programu z drukarka fiskalną,
 • Wprowadzono dodatkowe mechanizmy zabezpieczające w sytuacji, gdy program współpracuje z drukarką fiskalną,

Wersja 7.7001

2013-04-02
 • Wprowadzono nowy wydruk - Bankowy Dowód Wpłaty (BDW).
 • Dodano możliwości rozliczania not odsetkowych - opcja dostępna przy współpracy z systemem Rozrachunki.
 • Dodano możliwości naliczania not odsetkowych - opcja dostępna przy współpracy z systemem Rozrachunki Premium.
 • Poprawiono podpowiadanie pola ilość przy współpracy z drukarką fiskalną.