• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 12.4.0

2023-04-26
 • Dodano nowy rodzaj nieobecności - Zwolnienie od pracy, art.148^1 / 68a KN
 • Dodano nowy rodzaj nieobecności - Urlop opiekuńczy
 • Dodano mozliwość ewidencjonowania pracy zdalnej okazjonalnej
 • Dodano nowy druk – Protokół badania na zawartość  alkoholu
 • Urlop Macierzyński – nowy rodzaj płatności – 81,5%
 • Zmodyfikowano zapis naliczania składki na PPK po wskazanej dacie
 • Oznaczenie osób dla braku wysyłki odcinków mailem
 • Aktualizacja kodów ZUS

Wersja 12.3.9

2023-03-08
 • Aktualizacja Tabeli uposażenia

Wersja 12.3.8

2023-02-27
 • Aktualizacja wydruku Rezygnacji z PPK
 • Aktualizacja daty automatycznego wznowienia naliczania PPK

Wersja 12.3.7

2023-02-09
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na 2023 r.
 • Aktualizacja podstaw prawnych na formularzach i wydrukach

Wersja 12.3.5

2023-01-26
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na 2023 r.
 • Aktualizacja wniosków Z-15A i Z-15B
 • Poprawiono prezentację danych w kreatorze dodawania nieobecności, przy wyborze grupy organizacyjnej
 • Dodano możliwość bezpośredniego przejścia do Centrum Pomocy Progman z poziomu programu

Wersja 12.3.0

2022-12-23
 • Zmodyfikowano Świadectwo pracy o podstawę prawną art. 305 Ustawy o obronie Ojczyzny
 • Aktualizacja podstaw prawnych na formularzach
 • Aktualizacja słownika kodów stanowisk ZUS
 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2023 roku

Wersja 12.2.5

2022-11-04
 • Zmodyfikowano wykazywanie danych wg grup organizacyjnych w symulatorze wynagrodzeń
 • Usprawnienia techniczne systemu 

Wersja 12.1.3

2022-08-01
 • Poprawka wydruku Ewidencja czasu pracy
 • Zmiana płatności dla nieobecności - Choroba z pobytem w szpitalu - na 80%

Wersja 12.1.1

2022-07-01
 • Poprawka wykazywania godzin i dni w nieobecnościach w Ewidencji czasu pracy
 • Odblokowanie wskazywania rodzaju listy przy nieobecności z art.188 KP
 • Usunięcie błędu w wykazie nadgodzin
 • Umożliwienie usuwania zapisów z historii 

Wersja 12.1.0

2022-06-22
 • Dodano nową opcję - Praca zdalna
 • Zmodyfikowano sposób zliczania okresu zasiłkowego
 • Poprawiono wydruki z płatnością wg kwoty bazowej
 • Wprowadzono możliwość wpisywania kilku nieobecności z tytułu opieki nad dzieckiem z art. 188 KP
 • Zaktualizowano podstawy prawne na wydrukach

 

W związku z dużą ilością wprowadzonych zmian i zmodyfikowanych parametrów dot. nowych przepisów podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2022 r. prosimy o dokładne zapoznanie się z Opisem zmian załączonym do powyższej aktualizacji.

Wersja 12.0.9

2022-04-01
 • Nowy wydruk - PPK wykaz pracowników
 • Poprawka na wydruku Ewidencji czasu pracy: wykazywanie pracy w godzinach nocnych oraz nadgodzin w dniu wolnym
 • Aktualizacja podstaw prawnych na umowie o pracę
 • Aktualizacja słownika kodów tytułów ubezpieczeń

Wersja 12.0.6

2022-02-24
 • Aktualizacja tabeli Uposażenia

Wersja 12.0.5

2022-01-24

 

 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej na rok 2022
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2022

Wersja 12.0.0

2021-12-22
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń – Polski Ład
 • Dodanie możliwości zapisu na Progman Aktualności – Kadry i Płace
 • Aktualizacja Najniższej krajowej płacy na rok 2022
 • Aktualizacja pozostałych parametrów na rok 2022
 • Przeliczanie staży - dodanie parametru wg sposobu potocznego

Wersja 11.9.0

2021-12-02
 • Utworzenie słownika Grupa organizacyjna
 • Dodanie parametru kolumna godziny oraz pobieraj godziny z ewidencji czasu pracy na wydruku Lista obecności
 • Dodanie funkcjonalności eksportu zestawienia danych kadrowo – płacowych
 • Aktualizacja podstaw prawnych w wydrukach

Wersja 11.8.1

2021-09-06
 • Usprawnienia techniczne systemu

Wersja 11.8.0

2021-08-02
 • Dodanie nowych rodzajów nieobecności: krwiodawstwo oraz wezwanie sądowe
 • Aktualizacja wydruku Wykaz nadgodzin

Wersja 11.7.4

2021-06-01
 • Dodanie kodu zawodu do stanowiska
 • Aktualizacja druków zgłoszeniowych do ZUS-u

Wersja 11.7.3

2021-04-23
 • Eksport PPK do XML - aktualizacja XML do wersji 2.0
 • Dodatkowe dane w Eksport PPK do XML
 • Zmodyfikowano wprowadzanie daty Rezygnacji w etacie pracownika

Wersja 11.7.2

2021-04-08
 • Umożliwienie tworzenia wydruków GUS dla użytkowników Kadr nie posiadających modułu Płace

Wersja 11.7.1

2021-03-30
 • Aktualizacja wydruków GUS
 • Rozszerzenie zakresu danych eksportowanych z PPK do XML

Wersja 11.7.0

2020-12-30
 • Wprowadzenie możliwości rozliczania wynagrodzneń z UE
 • Nowy rodzaj nieobecności Wyjście prywatne
 • Wprowadzenie mechanizmu rozliczania pozostałej części urlopu wypoczynkowego w godzinach
 • Aktualizacja stawek i parametrów na 2021 rok
 • Aktualizacja podstaw prawnych wydruków
 • Poprawka wykazywanie dodatku stażowego na wydruku „Wynagrodzenia pracowników za podany okres"

Wersja 11.6.0

2020-10-30
 • Nowy status - ODDELEGOWANIE
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej
 • BO Nieobecności - Liczba wykorzystanych dni na opiekę nad dzieckiem (art. 188 KP)
 • Modyfikacja uprawnień – Stanowiska
 • Wprowadzenie nowej wersji kedu – 5.2
 • Poprawka wydruków GUS w przypadku gdy występuje ciągłość nieobecności przy tej samej płatności

Wersja 11.5.1

2020-09-01

- Poprawiono błąd podczas usuwania etatu

Wersja 11.5.0

2020-06-26
 • Wprowadzenie mechanizmu komunikatów
 • Wprowadzenie możliwości oznaczenia przestoju zakładu pracy w Ewidencji czasu pracy pracownika
 • Poprawiono wykazywanie terminu niepełnosprawności na wydruku

Wersja 11.3.2

2020-05-27
 • Aktualizacja komponentów generowania wydruków

Wersja 11.3.1

2020-05-15
 • Modyfikacja sposobu wykazywania urlopu bezpłatnego na wydruku PFRON
 • Poprawka sposobu wykazywania daty urodzenia u członków rodziny

Wersja 11.3.0

2020-04-29
 • Dodanie dodatkowego limitu na opiekę nad dzieckiem do lat 8
 • Modyfikacja nazwy rodzaju nieobecności z „Opieka nad chorym dzieckiem” usunięto słowo „chorym”

Wersja 11.2.4

2020-04-17
 • Aktualizacja tabeli Uposażenia
 • Aktualizacja stanowisk Funkcjonariuszy PSP
 • Modyfikacja i korekta wydruku do PFRON
 • Poprawka Świadectwa pracy - pouczenie

Wersja 11.2.3

2020-03-10
 • poprawka wyświetlania stanowiska na świadectwie pracy
 • modyfikacja w wydruku RIO "Zestawienia"

Wersja 11.2.2

2020-02-05
 • Aktualizacja podstaw prawnych w wydrukach
 • Poprawka wykazywania wartości w wydruku niepełnosprawność z zaznaczoną opcją Dane o zatrudnieniu do PFRON
 • Dodanie wniosku o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy dla osób do 26 r.ż.
 • Dodanie mechanizmu edycji w pkt 6 świadectwa pracy
 • Aktualizacja parametrów dodatkowych

Wersja 11.2.1

2019-12-30
 • Aktualizacja mechanizmu nienaliczania podatku dla osób do 26 rż

Wersja 11.2.0

2019-12-24
 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2020 roku

Wersja 11.1.0

2019-12-02
 • Dodanie mechanizmu kopiowania okresu poprzedniego zatrudnienia w danej jednostce do nowych umów pracownika
 • Aktualizacja słowników klasyfikacji zadaniowej i budżetowej (2019)
 • Aktualizacja podstaw prawnych w formularzach

Wersja 11.0.2

2019-10-15

1. Dodanie nowej opcji w wydruku Niepełnosprawność (do PFRON)
2. Aktualizacja treści pouczenia w wydruku Świadectwo pracy

Wersja Progman Kadry 11.0.2 jest wersją aktualną pomimo braku wersji Progman Kadry 11.0.1

Wersja 11.0.0

2019-08-27
 • Aktualizacja mechanizmu tworzenia wydruków

Wersja 10.9.0

2019-07-30
 • Dodanie mechanizmu nienaliczania podatku dla osób do 26 r.ż.
 • Dodanie mechanizmu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Pozostałe zmiany: aktualizacja druku Świadectwo pracy, aktualizacja mechanizmu automatycznego dzielenia nieobecności na miesiące dla zwolnień elektronicznych, aktualizacja druku Z15a i Z15b, aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej na rok 2019

Wersja 10.8.2

2019-06-10
 • Poprawka filtru nazwy list płac
 • Umożliwienie importu e-zla dla użytkowników Kadr nie posiadających modułu Płace

Kadry 10.8.1

2019-05-23
 • Modyfikacja wykazywania normy miesięcznej w ewidencji przy zmianie w miesiącu

 

Kadry 10.8.0

2019-04-30
 • Modyfikacja wydruku GUS Z-03
 • Rozbudowa tabel nagrody jubileuszowej

Wersja 10.7.3

2019-03-20
 • Dostosowanie do wersji Płace 11.0.2

Wersja 10.7.2

2019-03-11
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników 

Wersja 10.7.1

2019-03-01
 • Usprawnienie mechanizmu eksportu do programu Płatnik ZUS
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników

Wersja 10.7.0

2019-02-13
 • Aktualizacja tabeli Uposażenia

Wersja 10.6.0

2019-01-31
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Kalendarz/Harmonogram
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Słowniki
 • Dostosowano ZWUA do Płatnika 10.02.002

Wersja 10.5.0

2019-01-17
 • Zaktualizowano formularz GUS Z-06
 • Pozostałe w tym zmiany mechanizmu dot. uprawnień do ewidencji czasu pracy

Wersja 10.4.0

2018-12-24
 • Dodano możliwość importu elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA
 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2019 roku
 • Aktualizacja druku Świadectwo pracy
 • Pozostałe

Wersja 10.3.1

2018-12-12

  

 • Aktualizacja systemu zabezpieczeń - modyfikacja uprawnień użytkowników
 • Poprawka wydruku - Rozliczenie urlopu wypoczynkowego z okna ewidencji czasu pracy

Wersja 10.3.0

2018-12-06
 • Dodanie wielokrotnego wyboru w filtrach wydruków
 • Dodanie sposobu tworzenia Użytkownika na podstawie istniejącego
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Rejestr Płatników, Konta bankowe, Miejsce Pełnienia Obowiązku

Wersja 10.2.2

2018-10-04
 • Modyfikacja mechanizmu wykazywania danych na wydruku GUS Z-03 dla osób zatrudnionych od 1-ego dnia miesiąca

Wersja 10.2.1

2018-09-11
 • Poprawienie wydruku Lista obecności

Wersja 10.2.0

2018-08-14
 • Dodanie druków związanych z przetwarzaniem danych osobowych – RODO
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Wprowadzenie usprawnienia ewidencjonowania dni wolnych
 • Poprawka wydruku danych historycznych przy płatności kwotą bazową 

Wersja 10.1.2

2018-06-27
 • Aktualizacja podstaw prawnych na formularzach dla Nauczycieli i Administracji
 • Poprawka podsumowania staży obcych
 • Modyfikacja w zapisywaniu kodu świadczenia/przerwy przy nieobecności urlop macierzyński/ojcowski

Wersja 10.1.1

2018-05-23
 • Zmiana Tabeli uposażenia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 • Aktualizacja podstaw prawnych na formularzach
 • Poprawka wykazywania urlopu macierzyńskiego na wydruku do PFRON

Wersja 10.1.0

2018-03-29
 • Dodano wydruk wynagrodzenia pracowników za podany okres.
 • Uaktualniono treść druku GUS Z-06 zgodnie z nowym wzorem.
 • Dodano nowe stanowiska PSP.
 • Uaktualniono druk GUS Z-03 na 2018 rok.
 • Uaktualniono druki Z-15A i Z-15B.
 • Zmodyfikowano pobieranie danych formularzy ZUS: ZUA, ZCNA.
 • Zaktualizowano wydruk Umowy o pracę dla Administracji i Obsługi.

Wersja 10.0.1

2018-01-26
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2018
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej na rok 2018
 • Zmiana daty praw autorskich oraz danych kontaktowych firmy

Kadry 10.0.0

2017-12-27
 • Uaktualniono stawki i parametry, które ulegają zmianie w 2018 roku.
 • Wprowadzenie druków ZUS Z-15A i Z-15B.
 • Zmodyfikowano druk urlopów wypoczynkowych oraz na żądanie.
 • Ujednolicono sposób naliczania stażu zgodnie z artykułami 112 i 114 K.C.
 • Dostosowano sposób naliczania stażu do najnowszej interpretacji PIP.
 • Wprowadzono możliwość wybrania 5 godzin za dzień urlopu.  
 • Poszerzono wydruk GUS – Czas pracy.
 • Zaktualizowano rozdziały Klasyfikacji Budżetowej na 2018 rok.
 • Poszerzono wydruk do PFRON o urlopy bezpłatne.