• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 3.5.7

2022-04-29

 

 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas pobierania UPO przy wysyłce zbiorczej informacji VAT-UE,
 • Poprawiono błąd polegający na braku widoczności ORDZU w nadesłanych korektach.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.5.5

2022-03-30
 • Zaktualizowano sprawozdanie RB-N i RB-Z – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2431),
 • Zaktualizowano sprawozdanie RB-50 i RB-27Z – zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2022.144),
 • Dodano możliwość podglądu podpisów na sprawozdaniach RB-BZ1, Informacja dodatkowa, Informacja o stanie mienia, Rachunek Zysków i Strat, Bilans jednostki,
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowywania korekty JPK,
 • Poprawiono błąd występujący podczas generowania wydruku porównania sprawozdania Rb-28S.

Wersja 3.5.4

2022-03-09

 

 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas wejścia w JPK_V7, który został przesłany w starej wersji,
 • Usprawniono proces konsolidacji JPK_V7, w sytuacji przesłania zerowego JPK, który nie zawiera w sobie żadnych wartości (powstały w wyniku skasowania dokumentów po stronie Rozrachunków),
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas wysyłki Deklaracji VAT-7 z załącznikiem VAT-ZD.

Wersja 3.5.3

2022-02-15

 

 • Wyeliminowano nieprawidłowości przy generowaniu rejestru sprzedaży
 • Poprawiono wyświetlanie danych na JPK_V7

 

Uwaga! Nie ma konieczności aktualizacji serwera SKO.

Wersja 3.5.2

2022-02-10
 • Zaktualizowano strukturę pliku JPK_V7 do wersji 2,
 • Zaktualizowano sprawozdania Rb-27s, Rb-BZ1 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2022.144).

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Możliwa jest także komunikacja z Finansami i Rozrachunkami.

Wersja 3.4.5

2021-12-31
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na 2022 rok zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382),
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (F-Z-P) na 2022 rok,
 • Do listy obsługi podpisywanych sprawozdań podpisem kwalifikowanym dodano kolejne sprawozdanie RB-28NW,
 • Poprawiono mechanizm wyliczania zbiorczego JPK podczas konsolidacji korekty, gdy zawiera ona zerowy JPK jednostkowy,
 • Poprawiono walidację przy weryfikacji sprawozdania zbiorczego Rb-50.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.4.1

2021-11-25
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowywania Zbiorczego JPK_V7, w sytuacji gdy jest on przygotowywany przez użytkownika logującego się do programu z rolą Administrator, a w ustawieniach parametr dot. cząstkowych i skonsolidowanych deklaracji jest zaznaczony - dotyczy tylko serwera FireBird.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu nie jest konieczna jest aktualizacja serwera SKO.

Wersja 3.4.0

2021-10-29
 • Weryfikacja sprawozdania w Kontroli Budżetu pod kątem poprawności złożonych podpisów*,
 • Przywrócono możliwość eksportu zadań do Excela,
 • Na zbiorczym rejestrze sprzedaży dodano informację o braku przedmiotu opodatkowania w sytuacji, gdy dane pochodzą z importu,
 • Dodano parametr „przygotuj w układzie wg grup paragrafów” w zbiorczym sprawozdaniu Rb-34s,
 • Poprawiono funkcjonowanie przycisku „Nalicz ponownie” w zbiorczym JPK_V7,
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas wydruku zerowego rejestru, w sytuacji gdy był drukowany z uwzględnieniem towarów i usług,
 • Zoptymalizowano mechanizm tworzenia zbiorczego JPK_V7.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

 

* Więcej informacji nt. funkcjonalności podpisu kwalifikowanego znajduje się TUTAJ

Wersja 3.3.6

2021-08-20
 • Zaktualizowano nagłówki kolumn JPK_V7  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.1179 t.j.)

Uwaga! Nie ma konieczności aktualizacji serwera SKO.

Wersja 3.3.5

2021-06-14
 • Dodano nowe sprawozdanie Rb-28NW (sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 t.j.),
 • Zmieniono protokół transmisji przy współpracy z Finansami.

 

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.3.1

2021-05-25
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania RB-N, RB-Z zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2020.2396),
 • Umożliwiono eksport sprawozdania RB-Z w najnowszym schemacie pliku XML i import do Besti@.

 

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.3.0

2021-05-05
 • Umożliwiono przygotowanie korekty informacji VAT-UE (wzór 4 i 5),
 • Zaktualizowano wydruk korekty informacji VAT-UE zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock Dz.U.2021.196 z dnia 2021.01.29,
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (Funkcja-Zadanie-Podzadanie) na rok 2021,
 • Dodano obsługę JPK_V7 zerowego,
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z programem Kontrola Budżetu pod kątem wysyłki JPK_V7,
 • Dodano komunikat o wymagalności adresu e-mail podczas generowania JPK_V7,
 • Udoskonalano proces ręcznego ustawiania Statusu JPK_V7 – dodano pole „data wysłania”
 • Poprawiono widoczność nadesłanych plików JPK_V7 w oknie podglądu danych.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.9

2021-02-24
 • Wyeliminowano nieprawidłowości w korektach rocznych w zbiorczym JPK_V7

 

Uwaga! Zalecamy, aby ostateczna wersja przygotowanego JPK była wygenerowana w wersji 3.1.9.

Nie ma konieczności aktualizacji serwera SKO.

Wersja 3.1.8

2021-02-18
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania RB-BZ1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704)
 • Poprawiono mechanizm wysyłki sprawozdania finansowego „Informacja o stanie mienia”
 • Wyeliminowano nieprawidłowości związane z błędnym oznaczaniem procesów w zbiorczym JPK_V7

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.7

2021-02-03
 • Wyeliminowano nieprawidłowość na wydruku JPK_V7 w polu „cel złożenia”,
 • Poprawiono wydruk Rejestrów Sprzedaży,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość w zbiorczym JPK_V7 w polu P_ORDZU,
 • Zoptymalizowano czas otwierania zakładki „Zbiorczy JPK_V7”,
 • Rozbudowano rejestr sprzedaży o parametr „uwzględniaj faktury ze znacznikiem FP”,
 • Zablokowano możliwość edycji pola „cel złożenia” w JPK_V7
 • Udoskonalono import planu Finansowego z systemu „Bestia”.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.6

2020-12-14
 • Zmodyfikowano wyliczanie niektórych pól w Zbiorczym JPK_V7
 • Poprawiono funkcjonowanie programu w zakresie obsługi kodów kraju nadania TIN
 • Poprawiono wydruk Zbiorczego JPK_V7 w formacie PDF

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.5

2020-11-24
 • Zmodyfikowano wyliczanie niektórych pól w Zbiorczym JPK_V7
 • Umożliwiono eksport pliku JPK_V7 bez uwzględnienia kodu kraju nadania TIN
 • Dodano możliwość wydruku Zbiorczego JPK_V7 w formacie PDF
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z przygotowaniem Zbiorczego Rejestru Sprzedaży.

 

Uwaga! W wersji programu 3.1.5 zaleca się ponowne wygenerowanie zbiorczego pliku JPK_V7. Po wyeksportowaniu do XML zbiorczego JPK_V7, można przesłać go do odpowiedniego US za pomocą darmowej aplikacji: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest również aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.1

2020-11-12
 • Wprowadzono możliwość eksportu przygotowanego zbiorczego pliku JPK_V7 do XML
 • Dodano możliwość ustawienia ręcznie statusu informującego o eksportowaniu/wysłaniu pliku JPK_V7 do XML.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest również aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.0

2020-11-05
 • Wprowadzono obsługę JPK_V7 przesłanego przez jednostkę podległą
 • Wprowadzono obsługę konsolidacji nadesłanych plików JPK_V7 wraz z obsługą korekt
 • Umożliwiony wydruk JPK_V7 (jednostkowego i zbiorczego)
 • Rozbudowano rejestry zakupu i sprzedaży o niezbędne oznaczenia związane z ewidencją dokumentów wg nowych zasad,
 • Rozbudowano uprawnienia użytkownika
 • Dodano przycisk umożliwiający zmianę statusu wyeksportowanego do XML pliku JPK_V7

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.0.2

2020-08-24
 • Zaktualizowano wzór informacji VAT-UE(5) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych

Wersja 3.0.1

2020-07-08
 • Wyeliminowano nieprawidłowości związane z komunikacją z programem Finanse.

 

Dotyczy tylko sytuacji, gdy połączenie między programami odbywa się przy użyciu certyfikatów zarządzanych w CA Manager.

Wersja 3.0.0

2020-07-01
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Finanse oraz Progman Rozrachunki do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 2.5.5

2020-02-05
 • Zaktualizowano informacje dodatkową do sprawozdań finansowych

Uwaga! Zmiana serwera SKO nie jest konieczna.

Wersja 2.5.4

2019-12-20
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas wysyłki zbiorczej deklaracji VAT-7 przez system e-Deklaracje

 

Uwaga! Konieczne jest ponowne przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT- 7 w wersji programu 2.5.4.

Wersja 2.5.3

2019-12-16
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2104)

Wersja 2.5.2

2019-06-13
 • Udoskonalono import słownika Działań budżetu zadaniowego (plan w formacie MS Dynamics)

Wersja 2.5.1

2019-03-15
 • Zwiększono ilość znaków identyfikatora w słowniku „Zadania”
 • Zmieniono nazwę kolumny na wydruku sprawozdania Rb-28S
 • Zaktualizowano schemat eksportu sprawozdania Rb-28S
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się  podczas eksportu Zbiorczego Bilansu Jednostki
 • Poprawiono mechanizm generowania Zbiorczej Informacji VAT-27

Wersja 2.5.0

2019-02-19
 • Uwzględniono grupowanie paragrafów na sprawozdaniu Rb-28s zgodnie ze wzorem określnym w nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1395)
 • Dodano nowe sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa
 • Zaktualizowano reguły kontrolne dla sprawozdania Bilans jednostki/samorządowego zakładu budżetowego
 • Wyeliminowano problem z nieprawidłowym podsumowaniem na zbiorczym rejestrze sprzedaży
 • Umożliwiono przygotowanie korekty skonsolidowanej deklaracji VAT-7 na podstawie pojedynczej deklaracji cząstkowej
 • Usunięto błąd przy generowaniu korekty zbiorczej informacji VAT-27
 • Wyeliminowano błąd podczas ręcznego wpisywania skrótu jednostki podczas filtrowania deklaracji VAT

Wersja 2.4.1

2018-12-17
 • Rozwiązano problem z wysyłką deklaracji VAT

Uwaga. Aktualizacja serwera SKO nie jest wymagana.

Wersja 2.4.0

2018-10-08
 • Zaktualizowano wzory sprawozdań finansowych w ramach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911)

UWAGA: Informacja dodatkowa zostanie dodana w kolejnych wersjach systemu z uwagi na brak opublikowanych schematów do wymiany systemami zewnętrznymi

 • Dodano formularz oraz kompleksową obsługę informacji VAT-UE, zarówno w wariancie skonsolidowanym, jaki cząstkowym
 • Zaimplementowano deklarację VAT-ZD wraz z jej transmisją z systemu Rozrachunki
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (Funkcja-Zadanie-Podzadanie) na rok 2019
 • Ujednolicono sortowanie na wydrukach rejestrów zakupu/sprzedaży (pojedynczych i zbiorczych)
 • Dodano drukowanie unikalnych kodów na deklaracjach jednostkowych VAT-7

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.2.1

2018-09-17
 • Zaktualizowano wersję formularzy elektronicznych dla deklaracji VAT-7(18)

Wersja 2.2.0

2018-08-02
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.856)

Wersja 2.1.8

2018-07-13
 • Zaktualizowano protokół transmisji danych odpowiedzialny za przesyłanie sprawozdania Rb-BZ1

Wersja 2.1.7

2018-07-09
 • Zaktualizowano sprawozdanie Rb-BZ1 (Dz.U.2017, poz. 1426)
 • Dodano możliwość przygotowania zbiorczego wydruku rejestru sprzedaży oraz zakupu w podziale na poszczególne jednostki
 • Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą sporządzenia skonsolidowanej deklaracji VAT-7 na podstawie cząstkowych deklaracji
 • Dodano nowe, edycyjne pole „opis” w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu
 • Poprawiono automatyczne pobieranie licencji przy legalizacji programu.
 • Zoptymalizowano okno przygotowywania zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Poszerzono zakres informacji prezentowanych w oknie przygotowywania zbiorczej deklaracji VAT w kolumnie Statystyka
 • Rozbudowano okno przygotowania zbiorczego rejestru zakupu/sprzedaży o kolumnę Statystyka
 • Zoptymalizowanie prezentowanie informacji o statusie deklaracji VAT-7
 • Uaktualniono listę sprawozdań Rb w kartotece Wydruki (ukryto sprawozdanie Rb-WSa i RB-WSb)