• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 3.4.1

2021-11-25
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas przygotowywania Zbiorczego JPK_V7, w sytuacji gdy jest on przygotowywany przez użytkownika logującego się do programu z rolą Administrator, a w ustawieniach parametr dot. cząstkowych i skonsolidowanych deklaracji jest zaznaczony - dotyczy tylko serwera FireBird.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu nie jest konieczna jest aktualizacja serwera SKO.

Wersja 3.4.0

2021-10-29
 • Weryfikacja sprawozdania w Kontroli Budżetu pod kątem poprawności złożonych podpisów*,
 • Przywrócono możliwość eksportu zadań do Excela,
 • Na zbiorczym rejestrze sprzedaży dodano informację o braku przedmiotu opodatkowania w sytuacji, gdy dane pochodzą z importu,
 • Dodano parametr „przygotuj w układzie wg grup paragrafów” w zbiorczym sprawozdaniu Rb-34s,
 • Poprawiono funkcjonowanie przycisku „Nalicz ponownie” w zbiorczym JPK_V7,
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas wydruku zerowego rejestru, w sytuacji gdy był drukowany z uwzględnieniem towarów i usług,
 • Zoptymalizowano mechanizm tworzenia zbiorczego JPK_V7.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

 

* Więcej informacji nt. funkcjonalności podpisu kwalifikowanego znajduje się TUTAJ

Wersja 3.3.6

2021-08-20
 • Zaktualizowano nagłówki kolumn JPK_V7  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.1179 t.j.)

Uwaga! Nie ma konieczności aktualizacji serwera SKO.

Wersja 3.3.5

2021-06-14
 • Dodano nowe sprawozdanie Rb-28NW (sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 t.j.),
 • Zmieniono protokół transmisji przy współpracy z Finansami.

 

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.3.1

2021-05-25
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania RB-N, RB-Z zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2020.2396),
 • Umożliwiono eksport sprawozdania RB-Z w najnowszym schemacie pliku XML i import do Besti@.

 

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.3.0

2021-05-05
 • Umożliwiono przygotowanie korekty informacji VAT-UE (wzór 4 i 5),
 • Zaktualizowano wydruk korekty informacji VAT-UE zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock Dz.U.2021.196 z dnia 2021.01.29,
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (Funkcja-Zadanie-Podzadanie) na rok 2021,
 • Dodano obsługę JPK_V7 zerowego,
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z programem Kontrola Budżetu pod kątem wysyłki JPK_V7,
 • Dodano komunikat o wymagalności adresu e-mail podczas generowania JPK_V7,
 • Udoskonalano proces ręcznego ustawiania Statusu JPK_V7 – dodano pole „data wysłania”
 • Poprawiono widoczność nadesłanych plików JPK_V7 w oknie podglądu danych.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.9

2021-02-24
 • Wyeliminowano nieprawidłowości w korektach rocznych w zbiorczym JPK_V7

 

Uwaga! Zalecamy, aby ostateczna wersja przygotowanego JPK była wygenerowana w wersji 3.1.9.

Nie ma konieczności aktualizacji serwera SKO.

Wersja 3.1.8

2021-02-18
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania RB-BZ1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704)
 • Poprawiono mechanizm wysyłki sprawozdania finansowego „Informacja o stanie mienia”
 • Wyeliminowano nieprawidłowości związane z błędnym oznaczaniem procesów w zbiorczym JPK_V7

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.7

2021-02-03
 • Wyeliminowano nieprawidłowość na wydruku JPK_V7 w polu „cel złożenia”,
 • Poprawiono wydruk Rejestrów Sprzedaży,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość w zbiorczym JPK_V7 w polu P_ORDZU,
 • Zoptymalizowano czas otwierania zakładki „Zbiorczy JPK_V7”,
 • Rozbudowano rejestr sprzedaży o parametr „uwzględniaj faktury ze znacznikiem FP”,
 • Zablokowano możliwość edycji pola „cel złożenia” w JPK_V7
 • Udoskonalono import planu Finansowego z systemu „Bestia”.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.6

2020-12-14
 • Zmodyfikowano wyliczanie niektórych pól w Zbiorczym JPK_V7
 • Poprawiono funkcjonowanie programu w zakresie obsługi kodów kraju nadania TIN
 • Poprawiono wydruk Zbiorczego JPK_V7 w formacie PDF

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.5

2020-11-24
 • Zmodyfikowano wyliczanie niektórych pól w Zbiorczym JPK_V7
 • Umożliwiono eksport pliku JPK_V7 bez uwzględnienia kodu kraju nadania TIN
 • Dodano możliwość wydruku Zbiorczego JPK_V7 w formacie PDF
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z przygotowaniem Zbiorczego Rejestru Sprzedaży.

 

Uwaga! W wersji programu 3.1.5 zaleca się ponowne wygenerowanie zbiorczego pliku JPK_V7. Po wyeksportowaniu do XML zbiorczego JPK_V7, można przesłać go do odpowiedniego US za pomocą darmowej aplikacji: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest również aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.1

2020-11-12
 • Wprowadzono możliwość eksportu przygotowanego zbiorczego pliku JPK_V7 do XML
 • Dodano możliwość ustawienia ręcznie statusu informującego o eksportowaniu/wysłaniu pliku JPK_V7 do XML.

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest również aktualizacja serwera SKO. Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.1.0

2020-11-05
 • Wprowadzono obsługę JPK_V7 przesłanego przez jednostkę podległą
 • Wprowadzono obsługę konsolidacji nadesłanych plików JPK_V7 wraz z obsługą korekt
 • Umożliwiony wydruk JPK_V7 (jednostkowego i zbiorczego)
 • Rozbudowano rejestry zakupu i sprzedaży o niezbędne oznaczenia związane z ewidencją dokumentów wg nowych zasad,
 • Rozbudowano uprawnienia użytkownika
 • Dodano przycisk umożliwiający zmianę statusu wyeksportowanego do XML pliku JPK_V7

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 3.0.2

2020-08-24
 • Zaktualizowano wzór informacji VAT-UE(5) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych

Wersja 3.0.1

2020-07-08
 • Wyeliminowano nieprawidłowości związane z komunikacją z programem Finanse.

 

Dotyczy tylko sytuacji, gdy połączenie między programami odbywa się przy użyciu certyfikatów zarządzanych w CA Manager.

Wersja 3.0.0

2020-07-01
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Finanse oraz Progman Rozrachunki do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 2.5.5

2020-02-05
 • Zaktualizowano informacje dodatkową do sprawozdań finansowych

Uwaga! Zmiana serwera SKO nie jest konieczna.

Wersja 2.5.4

2019-12-20
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas wysyłki zbiorczej deklaracji VAT-7 przez system e-Deklaracje

 

Uwaga! Konieczne jest ponowne przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT- 7 w wersji programu 2.5.4.

Wersja 2.5.3

2019-12-16
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2104)

Wersja 2.5.2

2019-06-13
 • Udoskonalono import słownika Działań budżetu zadaniowego (plan w formacie MS Dynamics)

Wersja 2.5.1

2019-03-15
 • Zwiększono ilość znaków identyfikatora w słowniku „Zadania”
 • Zmieniono nazwę kolumny na wydruku sprawozdania Rb-28S
 • Zaktualizowano schemat eksportu sprawozdania Rb-28S
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się  podczas eksportu Zbiorczego Bilansu Jednostki
 • Poprawiono mechanizm generowania Zbiorczej Informacji VAT-27

Wersja 2.5.0

2019-02-19
 • Uwzględniono grupowanie paragrafów na sprawozdaniu Rb-28s zgodnie ze wzorem określnym w nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1395)
 • Dodano nowe sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa
 • Zaktualizowano reguły kontrolne dla sprawozdania Bilans jednostki/samorządowego zakładu budżetowego
 • Wyeliminowano problem z nieprawidłowym podsumowaniem na zbiorczym rejestrze sprzedaży
 • Umożliwiono przygotowanie korekty skonsolidowanej deklaracji VAT-7 na podstawie pojedynczej deklaracji cząstkowej
 • Usunięto błąd przy generowaniu korekty zbiorczej informacji VAT-27
 • Wyeliminowano błąd podczas ręcznego wpisywania skrótu jednostki podczas filtrowania deklaracji VAT

Wersja 2.4.1

2018-12-17
 • Rozwiązano problem z wysyłką deklaracji VAT

Uwaga. Aktualizacja serwera SKO nie jest wymagana.

Wersja 2.4.0

2018-10-08
 • Zaktualizowano wzory sprawozdań finansowych w ramach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911)

UWAGA: Informacja dodatkowa zostanie dodana w kolejnych wersjach systemu z uwagi na brak opublikowanych schematów do wymiany systemami zewnętrznymi

 • Dodano formularz oraz kompleksową obsługę informacji VAT-UE, zarówno w wariancie skonsolidowanym, jaki cząstkowym
 • Zaimplementowano deklarację VAT-ZD wraz z jej transmisją z systemu Rozrachunki
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (Funkcja-Zadanie-Podzadanie) na rok 2019
 • Ujednolicono sortowanie na wydrukach rejestrów zakupu/sprzedaży (pojedynczych i zbiorczych)
 • Dodano drukowanie unikalnych kodów na deklaracjach jednostkowych VAT-7

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.2.1

2018-09-17
 • Zaktualizowano wersję formularzy elektronicznych dla deklaracji VAT-7(18)

Wersja 2.2.0

2018-08-02
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.856)

Wersja 2.1.8

2018-07-13
 • Zaktualizowano protokół transmisji danych odpowiedzialny za przesyłanie sprawozdania Rb-BZ1

Wersja 2.1.7

2018-07-09
 • Zaktualizowano sprawozdanie Rb-BZ1 (Dz.U.2017, poz. 1426)
 • Dodano możliwość przygotowania zbiorczego wydruku rejestru sprzedaży oraz zakupu w podziale na poszczególne jednostki
 • Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą sporządzenia skonsolidowanej deklaracji VAT-7 na podstawie cząstkowych deklaracji
 • Dodano nowe, edycyjne pole „opis” w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu
 • Poprawiono automatyczne pobieranie licencji przy legalizacji programu.
 • Zoptymalizowano okno przygotowywania zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Poszerzono zakres informacji prezentowanych w oknie przygotowywania zbiorczej deklaracji VAT w kolumnie Statystyka
 • Rozbudowano okno przygotowania zbiorczego rejestru zakupu/sprzedaży o kolumnę Statystyka
 • Zoptymalizowanie prezentowanie informacji o statusie deklaracji VAT-7
 • Uaktualniono listę sprawozdań Rb w kartotece Wydruki (ukryto sprawozdanie Rb-WSa i RB-WSb)

Wersja 2.1.6

2018-02-20
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dedykowanego dla ewidencji VAT – JPK_VAT(3).

Wersja 2.1.5

2018-02-07
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (F-Z-P) na rok 2018.
 • Dodano pole e-mail w menu Ustawienia > Parametry > Dane placówki (właściciela programu) w celu uzupełnienia nowego, nieobowiązkowego elementu Email w JPK(3).
 • Zaktualizowano druk sprawozdania Rb-50 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109).
 • Uwzględniono zmianę formy prawnej firmy Wolters Kluwer z SA na Sp. z. o.o. oraz uaktualniono dane teleadresowe.

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.1.2

2017-11-23
 • Udostępniono nowy wzór rachunku zysków i strat (Dz.U.2015.1954).
 • Wyeliminowano problem prezentacji dokumentów w rejestrach z odwrotnym obciążeniem.
 • Przywrócono możliwość wyboru jednostek w oknie statystyki nadesłanych sprawozdań

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.1.1

2017-11-10
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas aktualizacji bazy danych.
 • Poprawiono kopiowanie kwoty nadwyżki z ostatniej wysłanej zbiorczej deklaracji VAT-7.

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.1.0

2017-11-06
 • Dodano obsługę informacji VAT-27.
 • Uwzględniono kopiowanie kwoty nadwyżki z ostatniej wysłanej zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Uaktywniono drukowanie identyfikatora dokumentu UPO ma wysłanej zbiorczej deklaracji VAT-7 w pozycji nr 2.
 • Wprowadzono oznaczanie numeryczne korekt jednostkowych deklaracji VAT-7.
 • Dodano wydruk Stan nadesłanych sprawozdań dla deklaracji VAT-7.

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.0.10

2017-07-06
 • Dostosowano program do komunikacji z systemem e-Deklaracje z wykorzystaniem wyższej wersji protokołu - TLS 1.2.
 • Poprawiono kontrolę parametrów haseł.
 • SKO 2.0.10 współpracuje z Progman Rozrachunki / VAT od wersji 8.5.1 oraz Finanse/Sprawozdawczość od wersji 10.5.4.

Wersja 2.0.9

2017-06-23
 • Poprawiono mechanizm wysyłki rejestrów zakupu przy zerowym prewspółczynniku.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.
 • SKO 2.0.9 współpracuje z Progman Rozrachunki / VAT od wersji 8.5.1 oraz Finanse/Sprawozdawczość od wersji 10.5.4.

Wersja 2.0.8

2017-05-19
 • Dostosowano program do aktualnej wymiany danych z systemem Progman Rozrachunki.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.
 • SKO 2.0.8 współpracuje z Progman Rozrachunki / VAT od wersji 8.4.0 oraz Finanese/Sprawozdawczość 10.5.4.

Wersja 2.0.7

2017-04-04
 • Dodano opcję korekty zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Wprowadzono funkcjonalność tworzenia korekty JPK_VAT.
 • Umożliwiono generowanie wydruków zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu.
 • Wprowadzono kontrolę wersji protokołu transmisji z systemem Progman Rozrachunki/VAT.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.
 • SKO 2.0.7 współpracuje z Progman Rozrachunki / VAT od wersji 8.3.8 oraz Finanese/Sprawozdawczość 10.5.4.

Wersja 2.0.6

2017-03-24
 • Dodano sprawdzanie kompatybilności wersji z programem Rozrachunki.
 • Wymagana aktualizacja Serwera-SKO

Wersja 2.0.5

2017-03-01
 • Uwzględniono dokumenty z zerowymi wartościami (netto, VAT, brutto) na wydruku rejestru sprzedaży i zbiorczym JPK_VAT.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO.

Wersja 2.0.4

2017-02-24
 • Uaktywniono wyświetlanie danych jednostki oraz NIP na zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Zapewniono obsługę dokumentów zakupu z odwrotnym obciążeniem VAT na rejestrze sprzedaży.
 • Wyeliminowano różnice w kwotach między podsumowaniem na wydruku rejestru sprzedaży a oknem głównym.
 • Poprawiono mechanizm tworzenia zbiorczych rejestrów sprzedaży/zakupu.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Wersja 2.0.3

2017-02-22
 • Poprawiono prezentowanie danych jednostek podrzędnych na deklaracjach cząstkowych VAT oraz rejestrach zakupu/sprzedaży.
 • Dostosowano przesyłanie jednostkowych JPK z numerami dokumentów powyżej 30 znaków.
 • Uwzględniono wiersz K_31 przy generowaniu zbiorczego JPK.
 • Skorygowano wyświetlanie daty wpływu i zakupu w skonsolidowanym JPK.
 • Umożliwiono generowanie zbiorczego JPK również na podstawie deklaracji niewysłanych, a tylko przygotowanych, w celu zapewnienia zgodności między skonsolidowanym JPK a deklaracją.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Wersja 2.0.2

2017-02-17
 • Program współpracuje z Rozrachunkami oraz Progman VAT w wersji od 8.3.3.
 • Dodano opcję wysyłki skonsolidowanej deklaracji VAT-7 poprzez system e-Deklaracje (Uwaga! Należy uzupełnić NIP oraz US w menu Ustawienia > Dane placówki (właściciela programu).
 • Umożliwiono generowanie i zapis do pliku zbiorczego JPK_VAT(2).
 • Wyeliminowano różnice w zaokrągleniach pomiędzy rejestrem zakupu/sprzedaży a JPK_VAT.
 • Uwzględniono parametr dotyczący przeliczania wartości netto przez współczynniki sprzedaży zdefiniowany w systemie Rozrachunki.
 • Dodano opcję wysyłki skonsolidowanej deklaracji VAT-7 poprzez system e-Deklaracje (Uwaga! Należy uzupełnić NIP oraz US w menu Ustawienia > Dane placówki (właściciela programu).
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT

Wersja 2.0.1

2016-12-30
 • Umożliwiono generowanie zbiorczego rejestru sprzedaży / zakupu
 • Dodano opcję przygotowania rejestru sprzedaży / zakupu dla pojedynczej jednostki
 • Drukowanie jednostkowej deklaracji VAT-7, rejestru sprzedaży / zakupu

Wersja 2.0.0

2016-11-28