• Komunikat

    W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 8.0.4

2019-07-31
  • Dostosowano oznaczenia literowe do stawek VAT w ramach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019.816)
  • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas tworzenia operacji zbiorczych

Wersja 8.0.3

2019-06-26
  • Ograniczono wyświetlanie Rodzajów kontrahenta zgodnie z nadanymi uprawnieniami
  • Przypisano Słownik Rodzajów operacji do jednostki

Wersja 8.0.2

2019-04-04
  • W celu zapewnienia spójności uprawnień między systemami linii Progman, dodano możliwość określenia rodzajów kontrahentów w module kasowym
  • Ograniczono komunikat o próbie zapisu Kontrahenta z adresem podobnym do innego już zapisanego w bazie
  • Uzupełniono wydruk „Informacje nt. konta użytkownika” o nowo dodane uprawnienia

Wersja 8.0.0

2018-11-28
  • Pobieranie danych kontrahentów z systemu LEX Informator Prawno Gospodarczy