• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 12.3.10

2022-05-10
 • Poprawka wykazywania Kosztów uzyskania przychodu oraz Podsumowania składek ZUS pracodawcy na karcie wynagrodzeń

Wersja 12.3.9

2022-04-26
 • Aktualizacja protokołów szyfrowania danych TLS 1.3
 • Dodano wydruk Wykaz osób ze wskazaną Ulgą dla klasy średniej i Rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 2022 r.
 • Dodano wydruk Zestawienie zaliczek podatku (Rozporządzenie z 7.01.22 r.)

Wersja 12.3.5

2022-03-30
 • Modyfikacja rozliczania zaliczki na podatek w obrębie miesiąca
 • Modyfikacja mechanizmu pilnowania przekroczenia kwoty 12 800 zł
 • Poprawka naliczania średniej urlopowej
 • Poprawka kopiowania parametrów przy użyciu klawisza Przygotuj listy na następny miesiąc

Wersja 12.3.3

2022-02-24
 • Aktualizacja druków DRA oraz RCA
 • Usunięcie druku RZA
 • Poprawka naliczania AKUP
 • Aktualizacja druku PIT-2

Wersja 12.3.1

2022-02-04
 • Poprawka porównywania podatku przy naliczanym zasiłku
 • Poprawka wykazywania ulgi podatkowej na wydrukach przy naliczaniu zasiłku
 • Poprawka wykazywania składek zdrowotnych ze Zleconych na wydruku DRA

Wersja 12.3.0

2022-01-27
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń – Rozporządzenie z dnia 7 stycznia
 • Poprawka wykazywania składek PPK ze Zleconych w PPK
 • Poprawka wykazywania wartości na pit i karcie podatkowej po korekcie u osób zwolnionych z podatku
 • Poprawka mechanizmu storna list

Wersja 12.2.5

2022-01-24
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej na rok 2022
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2022
 • Poprawka wykazywania składek PPK z umów zleceń na PIT-11
 • Poprawka kopiowania podstaw przy zasiłku macierzyńskim/ojcowskim
 • Poprawka naliczania składek PPK po ustaniu zatrudnienia
 • Dodanie obsługi parametru Art.41 pobieranie do chorobowego pomimo braku w aktualnym etacie na składnikach nr 13 i 14

Wersja 12.2.1

2021-12-23
 • Poprawiono naliczanie dla pracowników zwolnionych z podatku do 26 r.ż. w listach płac z 2021 r.

Wersja 12.2.0

2021-12-22
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń – Polski Ład
 • Dodanie możliwości zapisu na Progman Aktualności – Kadry i Płace
 • Kopiowanie podstaw chorobowego
 • Aktualizacja parametrów na rok 2022
 • Odroczona składka PPK na wydrukach

Wersja 12.1.0

2021-12-02
 • Dodano możliwość wstrzymania naliczania składek PPK w kartotece pracownika
 • Dodano kolumnę PPK w rejestrze list płac
 • Dodano możliwość wstrzymania naliczania składek na związki zawodowe
 • Dodano możliwość niewykazynia nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w część III.F formularza ZUS RPA
 • Dodano możliwość tworzenia przelewów ZUS bez zasiłków
 • Dodanie funkcjonalności eksportu zestawienia danych kadrowo – płacowych
 • Poprawiono import danych e-zla w przypadku nieobecności związanej z pobytem w szpitalu

Wersja 12.0.1

2021-09-06
 • Aktualizacja formularza PIT-4R
 • Zmiana mechanizmu wykazywania składek PPK przy korekcie
 • Dodanie informacji o wysłanych odcinkach płacowych w Rejestrze operacji
 • Usprawnienia techniczne systemu

Wersja 12.0.0

2021-08-02
 • Dodanie nowych rodzajów nieobecności: krwiodawstwo oraz wezwanie sądowe
 • Aktualizacja wydruku Imienny wykaz składek na PPK z podziałem na rozdział
 • Dodanie nowej opcji - Pomniejszanie kwoty wolnej od potrąceń o składkę na PPK pracownika dodatkową

Wersja 11.9.7

2021-06-01
 • Dodanie kodu zawodu do stanowiska
 • Aktualizacja druków PIT za 2021 rok - PIT-11

Wersja 11.9.6

2021-05-26
 • Dodanie mechanizmu wyboru list płac przy eksporcie PPK do XML
 • Dodanie mechanizmu wyboru list płac przy wydruku Imienny wykaz składek na PPK
 • Poprawiono przygotowanie przelewu na potrącenie komornicze ze statusem Spłacony

Wersja 11.9.5

2021-04-23
 • Dodanie funkcjonalności - Rozliczenie podatku od składki PPK pracodawcy w następnym miesiącu
 • Aktualizacja kwoty najniższej emerytury
 • Zmodyfikowano sposób wyświetlania składników na karcie wynagrodzeń

Wersja 11.9.4

2021-03-30
 • Aktualizacja druku PIT-11 za rok 2021
 • Dodatkowe dane w Eksport PPK do XML
 • Dodanie komunikatu o braku adresu zamieszkania – PPK
 • Dodanie lat w przelewach do US
 • Aktualizacja druku Asygnata zasiłkowa

 

UWAGA!

W związku z brakiem publikacji przez Ministerstwo Finansów aktualnego schematu XML potrzebnego do wysyłki elektronicznej dokumentu PIT-11(27) wysyłka poprzez e-Deklaracje została zablokowana.

Wersja 11.9.3

2021-02-05
 • RMUA - rozszerzenie widoku danych nieobecności
 • PIT-4R - poprawka wydruku ostatniej strony
 • Modyfikacja algorytmu naliczania 13tki przy wyrównaniach

Wersja 11.9.2

2021-01-21
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2020 - PIT-4R(11)
 • Poprawiono przeliczanie macierzyńskiego do wielkości etatu przy kopiowaniu stawek

Wersja 11.9.1

2021-01-12
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2020 - PIT-11(26), PIT-4R(10)

 

UWAGA!
Aktualizacja druków PIT-4R(11) oraz PIT-8AR(10) w związku z ogłoszeniem w dniu 30.12.2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. (Dz. U., 30.12.2020, poz. 2432) oraz opublikowaniem w dniach 5-7.01.2021 r. plików XML niezbędnych do elektronicznej wysyłki e-Deklaracji będzie zawarta w wersji Płace 11.9.2 oraz Zlecone 11.0.2 wydanych w najbliższym czasie. W następnej kolejności zostaną zrealizowane formularze PIT-11(27) oraz PIT-IFT-1/IFT-1R(16).

Wersja 11.9.0

2020-12-30
 • Wprowadzenie możliwości rozliczania wynagrodzneń z UE
 • Nowy rodzaj nieobecności Wyjście prywatne
 • Wprowadzenie mechanizmu rozliczania pozostałej części urlopu wypoczynkowego w godzinach
 • Aktualizacja stawek i parametrów na 2021 rok
 • Poprawka rozliczania KUP w listach korygujących
 • Poprawka mechanizmu pomniejszania składników, które występowały w miesiącu wystąpienia choroby, a nie występują w miesiącu rozliczenia tej nieobecności
 • Modyfikacja mechanizmu wykazywania identyfikatora obcokrajowca na drukach ZUS
 • Uwzględnianie list dodatkowych w kreatorze wyrównań
 • Aktualizacja podstaw prawnych w wydrukach
 • Modyfikacja wydruku algorytmu naliczania chorobowego

Wersja 11.8.0

2020-10-30
 • Wyrównanie chorobowego do minimalnej podstawy z uwzględnieniem składników do których pracownik zachowuje prawo za czas choroby – dla składników naliczanych na koniec miesiąca
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej
 • Dodanie komunikatu o ukończeniu przez pracownika 26.r.ż
 • Sumowanie kwot wypłacanych w ramach dodatku socjalnego
 • Płatnik – Wprowadzenie nowej wersji kedu – 5.2
 • Modyfikacja uprawnień dot. stanowisk
 • Modyfikacja algorytmu naliczania chorobowego w pierwszym miesiącu pracy
 • Przywrócenie komunikatu informującego o przekroczeniu progu podatkowego

Wersja 11.7.1

2020-09-01
 • Aktualizacja tabeli MEN
 • Zaktualizowano schemat wysyłki PIT-4R    
 • Zaktualizowano schemat wysyłki PIT-11
 • Poprawiono wykazywanie zasiłku chorobowego ze Zleconych
 • Zmodyfikowano rozliczanie KUP do wysokości dochodu
 • Wprowadzono modyfikację przy sortowaniu skrótów nazw składników
 • Modyfikacja algorytmu pomniejszania składnika w przypadku zakończenia pracy i choroby w jednym miesiącu
 • Poprawiono przygotowanie list dla pracowników zwolnionych

Wersja 11.7.0

2020-06-26
 • Wprowadnie mechanizmu komunikatów
 • Dostosowanie ustawień wydruku listy płac
 • Poprawka eksportu danych do Płatnika w przypadku kilku kodów ubezpieczenia

Wersja 11.6.0

2020-04-29
 • Dodanie mechanizmu naliczania wynagrodzenia dla pracowników objętych przestojem zakładu pracy
 • Dodanie dodatkowego limitu na opiekę nad dzieckiem do lat 8
 • Modyfikacja nazwy rodzaju nieobecności z „Opieka nad chorym dzieckiem” usunięto słowo „chorym"

Wersja 11.5.4

2020-03-24
 • Modyfikacja algorytmu przeliczania podstaw do chorobowego w przypadku składników do określonego terminu
 • Modyfikacja algorytmu naliczania 13-tki przy wyrównaniach/korektach

 

Wersja 11.5.3

2020-02-27
 • Usunięcie komunikatu o konieczności określenia progów podatkowych podczas naliczania
 • Poprawka wykazywania FP na karcie wynagrodzeń
 • Poprawka na wykazie użytkownika - zdrowotna przy kilku etatach

Wersja 11.5.2

2020-01-23

Uwaga! Proszę zapoznać się z Opisem zmian

 • 1. Modyfikacje w PIT-11
 • 2. Poprawka w oknie edycji PIT

Wersja 11.5.1

2020-01-19
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2019 (PIT-11, PIT-4R, PIT-2)
 • Dostosowanie wydruku Karta podatkowa do PIT-11 (25) 2020
 • Modyfikacja algorytmu w raporcie z art. 30a KN
 • Wymiar czasu pracy - aktualizacja

Wersja 11.5.0

2019-12-24

 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2020 roku
 • Nowy sposób naliczania podatku przy przekroczeniu I progu podatkowego

Wersja 11.4.2

2019-12-13
 • Poprawiono Raport z art. 30a KN - choroba płatna przez zakład pracy

Wersja 11.4.1

2019-12-06
 • Usunięcie komunikatu przy naliczaniu etatów zwolnionych

Wersja 11.4.0

2019-12-02
 • Zmiana sposobu pomniejszania średniorocznej struktury zatrudnienia w Raporcie przygotowywanym na podstawie art. 30 KN
 • Rozbudowa mechanizmu pomniejszania średniorocznej struktury zatrudnienia w Raporcie przygotowywanym na podstawie art. 30 KN o dni niepłatne (np. strajk)
 • Modyfikacja naliczania dodatków zadaniowych w algorytmie Średniej urlopowej
 • Rozbudowa kolumn w Rejestrze list płac  
 • Zmiana definiowania szablonów do rozksięgowywania list
 • Aktualizacja słowników klasyfikacji zadaniowej oraz budżetowej  
 • Poprawka wydruku Zbiorówka list z podsumowaniem zbiorczym  
 • Modyfikacja Karty wynagrodzeń 

Wersja 11.3.3

2019-10-25
 • Poprawka wykazywania KUP na wydrukach
 • Usunięcie niepoprawnego komunikatu o braku zdefiniowanych składek ZUS

Wersja 11.3.2

2019-09-26
 • Zmiana stawki podatku dochodowego, kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej od dochodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.
 • US- Dodanie pola "Podatek do rozliczenia w: miesiącu roku" w rejestrze list płac
 • Poprawka sortowania składników na wydrukach: Lista płac, Odcinek płacowy, Karta wynagrodzeń, Zbiorówka list płac

Uwaga! W związku ze zmianami w podatku, informujemy że należy pobrać i przeczytać Opis zmian przed rozpoczęciem naliczania wypłat i korekt wynagrodzenia.

Wersja 11.3.1

2019-08-30
 • Poprawka naliczania składki zdrowotnej na liście dodatkowej dla osób bez podatku do 26 r.ż.
 • Poprawka przygotowania przelewów do ZUS i US, w przypadku gdy brak wskazania naliczania PPK

Wersja 11.3.0

2019-08-27
 • Aktualizacja Tabeli MEN
 • Aktualizacja mechanizmu tworzenia wydruków

Wersja 11.2.2

2019-08-21
 • Poprawka mechanizmu naliczania średniej urlopowej (po zmianie zasadniczej)

Wersja 11.2.1

2019-08-19
 • Uporządkowanie danych na wydrukach (pozycje Na konto, Do wypłaty)

Wersja 11.2.0

2019-07-30
 • Dodanie mechanizmu nienaliczania podatku dla osób do 26 r.ż.
 • Dodanie mechanizmu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Pozostałe zmiany: uprawnienia w art. 30,  aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej na rok 2019, poprawienie mechanizmu Kreatora wyrównań (rozliczenie godzinowe), aktualizacja mechanizmu automatycznego dzielenia nieobecności na miesiące dla zwolnień elektronicznych

Wersja 11.1.4

2019-07-19
 • Aktualizacja algorytmu naliczania przy nadgodzinach w dni wolne od pracy

Wersja 11.1.3

2019-07-08
 • Dodanie mechanizmu pomniejszania kwoty świadczenia urlopowego o urlop bezpłatny

Wersja 11.1.2

2019-06-10
 • Poprawka filtru nazwy list płac
 • Poprawka obniżenia wynagrodzenia za nieobecności chorobowe

Płace 11.1.1

2019-05-23
 • Poprawka pola „Korekta”
 • Modyfikacja naliczania gdy brak zmiany kalendarza w Historii zatrudnienia

 

Płace 11.1.0

2019-04-30
 • Wprowadzenie funkcji wyróżniającej nienaliczone kartoteki
 • Zmiana kwoty najniższej emerytury
 • Zmiana kwoty wolnej od zajęć komorniczych dla zajęć zasiłków
 • Dodanie wykazu składników płac 
 • Rozbudowa tabel nagrody jubileuszowej 

 

Wersja 11.0.3

2019-04-12
 • Poprawiono działanie narzędzia Kreator list dodatkowych

Wersja 11.0.2

2019-03-20
 • Poprawienie generowanie ZUS RPA dla obcokrajowców
 • Poprawka generowania ZUS RCA dla pracowników na urlopach rodzicielskich i wychowawczych
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników
 • Modyfikacja stopki podpisów przy wydrukach

 

Wersja 11.0.1

2019-03-01
 • Usprawnienie i optymalizacja mechanizmu eksportu do programu Płatnik ZUS
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników
 • Poprawka mechanizmu naliczania średniej urlopowej 

 

Wersja 11.0.0

2019-02-14
 • Dodanie eksportu ZUS RPA

Wersja 10.9.1

2019-02-05
 • Usprawnienie eksportu danych do programu Płatnik ZUS

Wersja 10.9.0

2019-01-31
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Słowniki
 • Dostosowano RCA, RSA i RZA do Płatnika 10.02.002
 • Dostosowano wydruk DRA

 

ZUS RPA - informacja dostępna w zakładce Aktualności

Wersja 10.8.0

2019-01-17
 • Aktualizacja deklaracji PIT 11 oraz PIT 4R w związku z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2237)
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Edycja Wypłat: dopisywanie, kasowanie, poprawianie/naliczanie

Wersja 10.7.1

2019-01-11
 • Aktualizacja XML do Raportu art.30 KN

Wersja 10.7.0

2018-12-24
 • Dodano możliwość importu elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA
 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2019 roku

Wersja 10.6.1

2018-12-12
 • Aktualizacja systemu zabezpieczeń - modyfikacja uprawnień użytkowników

Wersja 10.6.0

2018-12-06
 • Aktualizacja wydruku RP-7 na ERP-7
 • Aktualizacja wymiaru podstawy ubezpieczenia zdrowotnego przy urlopach wychowawczych
 • Dodanie sposobu tworzenia Użytkownika na podstawie istniejącego
 • Dodanie nowej gałąź uprawnień – Rejestr Płatników, Konta Bankowego, Miejsce Pełnienia Obowiązku
 • Dodanie nowej funkcjonalności wysyłki odcinków płacowych na skrzynkę e-mail
 • Dodanie możliwości naliczania nadgodzin o różnych stawkach płatności
 • Aktualizacja Raportu z art. 30a KN

UWAGA! W związku z dużą ilością zgłoszeń informujemy, że do prawidłowego działania konieczne jest zainstalowanie wersji programu Przelewy 7.5.2 lub wyższej.

Wersja 10.5.1

2018-09-11
 • Aktualizacja kodowania dokumentów przesyłanych na bramki Ministerstwa Finansów (zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
 • Poprawienie mechanizmu naliczania składników procentowo (od poz. nr 65 w Składnikach Płac)
 • Poprawienie wydruków: Wykaz nadgodzin, Zaświadczenie o zarobkach pracujących emerytów

Wersja 10.5.0

2018-08-14
 • Modyfikacja wydruku Zbiorówka wg stopnia awansu
 • Dodanie wyboru wskazywania składników do mechanizmu tworzenia wykazów
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Dodanie nowego raportu z nadgodzin
 • Aktualizacja wydruku Zaświadczenie dla emerytów

Wersja 10.4.3

2018-06-27
 • Aktualizacja algorytmów pomniejszania i dopełniania 13tki do chorobowego
 • Modyfikacja w zapisywaniu kodu świadczenia/przerwy przy nieobecności urlop macierzyński/ojcowski

Wersja 10.4.2

2018-06-19
 • Dodanie opcji wykazywania FP, FGŚP, FEP na podsumowaniu listy płac z klasyfikacją budżetową
 • Aktualizacja druku ZUS Z-03
 • Poprawka wydruku „Wykaz imienny należnych składek”
 • Dodanie opcji drukowania bieżącej listy płac w seryjnym wydruku
 • Ujednolicenie algorytmu naliczania składników z parametrem „absencja” wprowadzanych ręcznie
 • Poprawa wykazywania składników przy zmianie w trakcie miesiąca bez zmiany wynagrodzenia

Wersja 10.4.1

2018-04-06
 •          Poprawka przy drukowaniu list płac

Wersja 10.4.0

2018-03-29
 • Wprowadzono modyfikację wydruku „Lista płac”.
 • Dodano skróconą nazwę jednostki w wydruku Zbiorówki listy płac.
 • Aktualizacja Tabeli MEN.
 • Udoskonalenie możliwości dopisywania pracowników na liście „Dopisywania kartotek placowych”.
 • Uzupełniono klasyfikację budżetową o rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.
 • Zaktualizowano kwotę najniższej emerytury od marca 2018.
 • Numer PESEL na wydruku – Wykaz imienny należnych składek ZUS.
 • Zmodyfikowano wydruk odcinka płacowego.

Wersja 10.3.4

2018-03-08
 • Poprawka przy generowaniu ORD-ZU przy PIT-4R

Wersja 10.3.3

2018-01-26
 • Aktualizacja deklaracji PIT 11 oraz 4R na 2018 rok w związku z Rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz. U. z 15.12.2017 r. poz. 2352
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2018
 • Zmiana daty praw autorskich oraz danych kontaktowych firmy