• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 11.4.5

2022-05-09
 • Dodano wydruk Zestawienie zaliczek podatku (Rozporządzenie z 7.01.22 r.)
 • Poprawka przygotowania listy płac przy użyciu przycisku Przygotuj listy na następny miesiąc

Wersja 11.4.0

2022-02-22
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń – Rozporządzenie z dnia 7 stycznia
 • Usunięcie druku RZA
 • Aktualizacja słownika kodu tyt. ubezpieczeń

Wersja 11.3.5

2022-01-24
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej na rok 2022
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2022
 • Aktualizacja kwoty wolnej od potrąceń na rok 2022
 • Poprawka generowania PIT 11 za 2021 r. dla uczniów, którzy otrzymali stypendia

Wersja 11.3.0

2021-12-22
 • Aktualizacja parametrów rocznych

Wersja 11.2.0

2021-12-02
 • Dodano kolumnę PPK w rejestrze list płac
 • Dodano możliwość tworzenia przelewów ZUS bez zasiłków
 • Zmodyfikowano wydruk Katy wynagrodzeń oraz Karty podatkowej

Wersja 11.1.2

2021-09-06
 • Aktualizacja formularzy PIT-4R i PIT-8AR
 • Zmiana mechanizmu wykazywania składek PPK przy korekcie
 • Modyfikacja naliczania podstawy KUP
 • Usprawnienia techniczne systemu

Wersja 11.1.1

2021-08-12
 • Aktualizacja parametrów dotyczących mechanizmu przygotowania przelewów indywidualnych

Wersja 11.1.0

2021-08-02
 • Dodanie możliwości wysyłania przelewów do ZUS, US i PPK

Wersja 11.0.8

2021-06-01
 • Dodanie kodu zawodu do stanowiska
 • Aktualizacja druków PIT za 2021 rok - PIT-11
 • Aktualizacja druków zgłoszeniowych do ZUS-u

Wersja 11.0.7

2021-05-26
 • Dodanie mechanizmu wyboru list płac przy eksporcie PPK do XML
 • Dodanie mechanizmu wyboru list płac przy wydruku Imienny wykaz składek na PPK

Wersja 11.0.6

2021-04-23
 • Dodanie funkcjonalności - Rozliczenie podatku od składki PPK pracodawcy w następnym miesiącu
 • Dodanie możliwości oznaczenia Rejestracji oraz Rezygnacji z PPK u pracowników obcych
 • Aktualizacja druku Rachunek do umowy - Wykazywanie składek PPK na Rachunku do umowy

Wersja 11.0.5

2021-03-30
 • Aktualizacja druku PIT-11 za rok 2021 
 • Dodatkowe dane w Eksport PPK do XML
 • Dodanie komunikatu o braku adresu zamieszkania – PPK
 • Poprawka wykazywania osób powyżej 55 r.ż. w Eksporcie do PPK

 

UWAGA! 

W związku z brakiem publikacji przez Ministerstwo Finansów aktualnego schematu XML potrzebnego do wysyłki elektronicznej dokumentu PIT-11(27) wysyłka poprzez e-Deklaracje została zablokowana. 

Wersja 11.0.4

2021-02-23
 • PIT-IFT poprawka pobierania miejscowości

Wersja 11.0.3

2021-02-17
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2020 - IFT-1/IFT-1R(16)

Wersja 11.0.2

2021-01-21
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2020 - PIT-4R(11), PIT-8AR(10)

Wersja 11.0.1

2021-01-12
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2020 - PIT-11(26), PIT-4R(10), PIT-8AR(9)

 

UWAGA!
Aktualizacja druków PIT-4R(11) oraz PIT-8AR(10) w związku z ogłoszeniem w dniu 30.12.2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. (Dz. U., 30.12.2020, poz. 2432) oraz opublikowaniem w dniach 5-7.01.2021 r. plików XML niezbędnych do elektronicznej wysyłki e-Deklaracji będzie zawarta w wersji Płace 11.9.2 oraz Zlecone 11.0.2 wydanych w najbliższym czasie. W następnej kolejności zostaną zrealizowane formularze PIT-11(27) oraz PIT-IFT-1/IFT-1R(16).

Wersja 11.0.0

2020-12-30
 • Aktualizacja stawek i parametrów na 2021 rok

Wersja 10.9.2

2020-10-30
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej
 • Dodanie komunikatu o ukończeniu przez pracownika 26.r.ż
 • Płatnik – Wprowadzenie nowej wersji kedu – 5.2

Wersja 10.9.1

2020-09-02
 • Zaktualizowano schemat wysyłki PIT-4R, PIT-11, PIT-R, PIT-8C

Wersja 10.9.0

2020-07-02
 • Dodanie dodatkowego limitu na opiekę nad dzieckiem do lat 8
 • Modyfikacja nazwy rodzaju nieobecności z „Opieka nad chorym dzieckiem” usunięto słowo „chorym"

Wersja 10.8.0

2020-04-14
 • Dodanie mechanizmu naliczania świadczeń rzeczowych i pieniężnych z ZFŚS dla emerytów

Wersja 10.7.3

2020-02-14
 • Poprawa wykazywania kwot po przecinku w wierszu 5 w PIT-11

Wersja 10.7.2

2020-01-30
 • Aktualizacja formularza PIT IFT-1/IFT-1R

Wersja 10.7.1

2020-01-19

UWAGA! Proszę zapoznać się z Opisem zmian

 • Aktualizacja druków PIT za rok 2019 (PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-R)
 • Dostosowanie wydruku Karta podatkowa do PIT-11 (25) 2020
 • Poprawiono przeliczanie kwoty gdy wskazanie Do wypłaty

 

Najnowsza wersja IFT-1 dostępna będzie w wersji kolejnej (do 31.01.2020r.).

Wersja 10.7.0

2019-12-24

 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2020 roku
 • Poprawka w nazwie listy płac

Wersja 10.6.0

2019-12-02
 • Rozbudowa kolumn w Rejestrze list płac
 • Aktualizacja słowników klasyfikacji zadaniowej i budżetowej
 • Modyfikacja wydruku - Rachunek do umowy
 • Modyfikacja ekranu - Edycja wypłaty

Wersja 10.5.2

2019-10-02
 • Zmiana stawki ulgi podatkowej od dochodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.
 • US- Dodanie pola "Podatek do rozliczenia w: miesiącu roku" w rejestrze list

 

Uwaga! Zmiana stawki podatku dochodowego z 18% na 17% w systemie Progman Zlecone dokonywana jest poprzez utworzenie nowego Rodzaju wypłat (wchodząc w Nawigacja >> Rodzaje wypłat i klikając klawisz Nowy) z przypisaną do niego zmienioną stawką podatku na 17%. Aktualizacja programu w tym zakresie nie jest wymagana.

 

Wersja Progman Zlecone 10.5.2 jest wersją aktualną pomimo braku wersji Progman Zlecone 10.5.1

Wersja 10.5.0

2019-08-27
 • Aktualizacja mechanizmu tworzenia wydruków

Wersja 10.4.2

2019-08-08
 • Poprawka mechanizmu nienaliczania podatku dla osób do 26 r.ż.

Wersja 10.4.1

2019-08-02
 • Dodanie mechanizmu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – etap Ib

Wersja 10.4.0

2019-07-30
 • Dodanie mechanizmu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych – etap I
 • Pozostałe zmiany: aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej na rok 2019, dodanie nazwy jednostki na dolnej belce, poprawka zapisywania danych do RPA

Wersja 10.3.2

2019-07-19
 • Dostosowanie do wersji Płace 11.1.4

Wersja 10.3.1

2019-06-10
 • Poprawka filtru nazwy list płac

Zlecone 10.3.0

2019-04-30
 • Dostosowanie do wersji Płace 11.1.0 

Wersja 10.2.2

2019-03-20
 • Poprawienie generowanie ZUS RPA dla obcokrajowców
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników
 • Modyfikacja stopki podpisów przy wydrukach

 

Wersja 10.2.1

2019-03-01
 • Usprawnienie mechanizmu eksportu programu Płatnik ZUS
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników

 

Wersja 10.2.0

2019-02-13
 • Dodanie eksportu ZUS RPA

Wersja 10.1.1

2019-02-05
 • Dostosowanie do wersji Płace 10.9.1

Wersja 10.1.0

2019-01-31
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Słowniki
 • Dostosowano ZWUA do Płatnika 10.02.002
 • Dostosowano RSA i RZA do Płatnika 10.02.002
 • Aktualizacja deklaracji PIT IFT-1 / IFT-1R w związku z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2237)

 

ZUS RPA - informacja dostępna w zakładce Aktualności

Wersja 10.0.0

2019-01-17
 • Aktualizacja deklaracji PIT 11, PIT 4R, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-8AR w związku z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2237)
 • Aktualizacja stawek kwot wolnych od potrąceń
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Edycja Wypłat: dopisywanie, kasowanie, poprawianie/naliczanie

Wersja 9.9.0

2018-12-24
 • Dodano możliwość importu elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA
 • Dodanie wydruków informujących o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2019 roku

Wersja 9.8.3

2018-12-12
 • Aktualizacja systemu zabezpieczeń - modyfikacja uprawnień użytkowników

Wersja 9.8.2

2018-12-06
 • Dodanie sposobu tworzenia Użytkownika na podstawie istniejącego
 • Dodanie nowej gałąź uprawnień – Rejestr Płatników, Konta Bankowego

UWAGA! W związku z dużą ilością zgłoszeń informujemy, że do prawidłowego działania konieczne jest zainstalowanie wersji programu Przelewy 7.5.2 lub wyższej.

Wersja 9.8.1

2018-09-11
 • Aktualizacja kodowania dokumentów przesyłanych na bramki Ministerstwa Finansów (zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)

Wersja 9.8.0

2018-08-14
 • Dodanie nowego wydruku ZUS-Z3a
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Aktualizacja druku ZUS Z-3

Wersja 9.7.0

2018-03-29
 • Rozbudowano wydruk imiennego wykazu należnych składek ZUS o możliwość uwzględniania numeru PESEL.
 • Uzupełniono klasyfikację budżetową o rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.
 • Zmodyfikowano wydruk listy płac, przy zapisie imienia i nazwiska wielkimi literami.

Wersja 9.6.1

2018-01-26
 • Aktualizacja deklaracji PIT 11, 4R, 8C, R, 8AR oraz IFT na 2018 rok w związku z Rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz. U. z 15.12.2017 r. poz. 2352
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2018
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej na rok 2018
 • Zmiana daty praw autorskich oraz danych kontaktowych firmy