• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 7.8.1

2020-07-02
 • Implementacja nowego pliku homebanking w systemie - BS Płońsk
 • Implementacja nowego pliku homebanking w systemie - Getin Bank

Wersja 7.8.0

2020-03-23
 • Implementacja nowego pliku homebanking w systemie - Bank PKO BP
 • Implementacja nowego pliku homebanking w systemie - Bank Spółdzielczy
 • Dodanie mechanizmu eksportów wydruków do OpenOfice i LibreOfice

Wersja 7.7.4

2019-08-21
 • Dodanie mechanizmu tworzenia przelewów na PPK ( w związku z aktualizacją w systemie Płace 11.2.0)
 • Modyfikacja mechanizmu uprawnień Użytkownika

Wersja 7.7.3

2019-04-12
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników
 • Poprawiono wyświetlanie okna Lista kontrahentów

 

Wersja 7.7.2

2019-01-31
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Słowniki

Wersja 7.7.1

2019-01-24
 • Modyfikacja wykazywania kontrahentów i przelewów

Wersja 7.7.0

2018-12-07
 • Zaktualizowano schematy eksportu Przelewów
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień - Rejestr Płatników
 • Dodanie sposobu tworzenia Użytkownika na podstawie istniejącego
 • Modyfikacja widoku okna Kontahenci

Wersja 7.6.0

2018-10-30
 • Dodano możliwość eksportu przelewów Homebanking w nowym formacie „Split Payment”

 

UWAGA! Z nowych ustawień eksportu Homebanking w opcji „Split Payment” należy zacząć korzystać najpóźniej do czerwca 2019. Od lipca 2019 stare wersje przelewów nie będą obsługiwane.

Wersja 7.5.3

2018-01-26
 • Zmiana daty praw autorskich oraz danych kontaktowych firmy

Przelewy 7.5.2

2017-12-29
 • Wprowadzenie nowego przelewu na składki ZUS w ramach indywidualnego rachunku.

 

UWAGA! Do prawidłowego działania konieczne jest zainstalowanie najnowszej wersji programu Płace 10.3.1.

Wersja 7.5.1

2016-04-18
 • Zmiany w formacie pliku eksportu do systemu Termit

Wersja 7.5.0

2015-12-24
 • Modyfikacja zapisu ścieżki eksportu plików
 • Wprowadzenia nowego formatu kodu pocztowego dla nierezydenta

Wersja 7.4.0

2015-07-14
 • Dodanie nowego formatu pliku dla BZWBK Moja firma Plus
 • Modyfikacja eksportu przelewów do VideoTELa

Wersja 7.3.1

2014-12-24
 • Dodanie opisów w polach do filtrowania

Wersja 7.3.0

2014-11-18
 • Zmiana sposobu rejestracji nowych wersji programów
 • Zmiana lokalizacji parametru
 • Przelewy do US i ZUS – program Płace
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X.
 • W głównym oknie programu Przelewy dodano nazwy filtrów: Płatnik, Status
 • Zaktualizowano Tematy pomocy (zakładka Pomoc >> Tematy pomocy)

Wersja 7.2003

2014-06-27
 • Wydruk Wpłata
 • W kartotece Kontrahenci dodano nowe pole Nr lokalu

Wersja 7.2002

2014-05-28
 • W kartotece Kontrahenci dodano nowe pole Nr lokalu.