• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 10.1.2

2020-08-24
 • Zaktualizowano wzór informacji VAT-UE(5) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Wersja 10.1.1

2020-07-06
 • Poprawiono nieprawidłowości podczas aktualizacji bazy danych

Wersja 10.1.0

2020-06-30
 • Rozbudowano rejestr zdarzeń w systemie (dostępny w Narzędzia> Rejestr zdarzeń w systemie)
 • Dodano możliwość przypisania kodu GTU do towaru lub usługi
 • Dodano możliwość przypisania oznaczeń do JPK_V7M/K w dokumentach zakupu i sprzedaży
 • Zmodyfikowano wygląd okna obsługi dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Zmieniono funkcjonowanie kartoteki JPK poprzez dodanie różnych wariantów
 • Poprawiono nieprawidłowości podczas zaznaczania dokumentów w generatorach naliczania odsetek i upomnień
 • Poprawiono widoczność rachunku bankowego w upomnieniach i wezwaniach do zapłaty
 • Wprowadzono szereg udogodnień optymalizujących pracę w programie
 • Przywrócono okno informujące o nowej aktualizacji programu
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Kontrola budżetu oraz Progman Zbiorczy VAT do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 10.0.0

2019-12-10
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2104)
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(3)
 • Wyeliminowano problem z brakiem widoczności obrotów na koncie rozrachunkowym kontrahenta
 • Przywrócono możliwość pobierania kontrahentów z LEX IPG
 • Przywrócono prawidłowe nazewnictwo podczas drukowania dokumentu PWO (potwierdzenia wniesienia opłaty)
 • Zmieniono szatę graficzną

 

Uwaga!

Do poprawnej pracy systemu konieczna jest biblioteka Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package. Do pobrania: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555

Wysyłka deklaracji VAT-7 do programów: Kontrola Budżetu/Kontrola Budżetu Premium/Zbiorczy VAT możliwa będzie po aktualizacji ich do wersji 2.5.3. Wersja ukaże się na stronie już niebawem.

Wersja 9.1.2

2019-11-05
 • Realizując zapisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174) wprowadzono możliwość oznaczenia faktur sprzedaży przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności
 • Poprawiono czytelność pola „numer” na wydruku dokumentu korygującego

 

Uwaga! Wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2019.2104) zostaną zaktualizowane w kolejnej wersji programu.

Wersja 9.1.1

2019-07-31
 • Dostosowano oznaczenia literowe do stawek VAT w ramach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019.816)

Wersja 9.1.0

2019-06-26
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(2)
 • Wprowadzono opcję uzupełniania luk w numeracji przy automatycznym nadawaniu kodu kontrahenta
 • Ograniczono prezentowanie danych na zestawieniach związanych z Kontrahentami, do których użytkownik ma uprawnienia

Wersja 9.0.6

2019-04-04
 • Dodanno nową kategorię w uprawnieniach użytkowników - parametry dodatkowe
 • Uwzględnienie praw użytkownika do jednostek w oknie Informacja z organu prowadzącego
 • Ukrycie danych teleadresowych przy próbie zapisu kontrahenta z adresem podobnym do już istniejącego w bazie
 • Przeniesienie pola adresu serwera do połączenia z systemem Progman Kontrola budżetu/Zbiorczy VAT do menu Ustawienia > Parametry > Dodatkowe – zakładka Inne
 • Uwzględnienie praw użytkownika przy zmianie grupy kontrahentów
 • Automatyczne nadawanie kolejnego kodu kontrahenta przy równoległej pracy użytkowników
 • Poprawiono wyświetlanie uprawnień na wydruku Informacje nt. konta użytkownika

Wersja 9.0.5

2019-02-12
 • Uwzględnienie w oknie kartoteki JPK uprawnień użytkownika do jednostek
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem JPK

Wersja 9.0.1

2018-12-17
 • Rozwiązano problem z wysyłką deklaracji VAT
 • Dodano opcję tworzenia użytkownika na podstawie istniejącego
 • Usunięto błąd przy generowaniu deklaracji VAT-7K

Wersja 8.9.0

2018-10-08
 • Dodano formularz oraz kompleksową obsługę informacji VAT-UE
 • Zoptymalizowano obsługę praw użytkowników dla deklaracji VAT

Wersja 8.8.0

2018-09-17
 • Zaktualizowano wersję formularzy elektronicznych dla deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)
 • Dodano VAT-ZD(1) - zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
 • Poprawiono wyświetlanie informacji na wydruku korekty deklaracji VAT-7 wpisanych w części B załącznika ORD-ZU (uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji)

Wersja 8.7.1

2018-08-07
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas wczytywania pliku JPK z zewnętrznego programu

Wersja 8.7.0

2018-08-02
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.856)

Wersja 8.6.2

2018-07-20
 • Uszczegółowiono parametr „inne wchodzą do deklaracji VAT-7”
 • Poprawiono uzupełnianie danych jednostki na korekcie JPK_VAT
 • Usystematyzowano numerację korekt JPK_VAT
 • Wyeliminowano błąd podczas automatycznego pobieranie licencji przy legalizacji programu

Wersja 8.6.1

2018-02-15
 • Dodano opcję wyliczenia korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć. Po wprowadzeniu w zakładce Współczynniki sprzedaży w kartotece Jednostki rzeczywistych wartości współczynnika struktury sprzedaży oraz prewspółczynników i wybraniu przycisku Oblicz program wyliczy kwotę korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć. Korekta zostanie uwzględniona automatycznie w deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT przygotowanych w styczniu roku następnego.

Wersja 8.6.0

2018-02-06
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dedykowanego dla ewidencji VAT – JPK_VAT(3).
 • Dodano pole e-mail w zakładce Informacje o jednostce oraz menu Ustawienia > Parametry > Dane placówki (właściciela programu) w celu uzupełnienia nowego, nieobowiązkowego elementu Email w JPK(3).
 • Poprawiono błędne prezentowanie dokumentów obliczanych z użyciem prewspółczynnika i bez niego dla pozycji z identyczną stawką VAT i z tym samym rodzajem zakupu.
 • Uwzględniono zmianę formy prawnej firmy Wolters Kluwer z SA na Sp. z. o.o.

Wersja 8.5.7

2017-11-23
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT poprzez system e-Deklaracje.
 • Wyeliminowano problem z przygotowaniem korekty  do deklaracji VAT-7 przy wyłączonej opcji „współpraca z programem Kontrola Budżetu/Zbiorczy Vat”.
 • Poprawiono mechanizm zaokrągleń w celu wyeliminowania różnic groszowych między deklaracją VAT-7 oraz rejestrami.

Wersja 8.5.6

2017-11-10
 • Poprawiono wysyłkę Informacji VAT-27 uzupełnianych ręcznie.

Wersja 8.5.5

2017-11-06
 • Wprowadzono zmianę sposobu prezentowania danych w menu Wydruki >> VAT jako strukturę zagnieżdżoną z deklaracją VAT-7 jako elementem nadrzędnym i informacją VAT-27 jako elementem podrzędnym.
 • Dodano obsługę wysyłki informacji VAT-27 do systemu Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT.
 • Umożliwiono eksport wszystkich dokumentów do pliku xml za podany przedział czasu.
 • Rozszerzono import dokumentów z pliku xml o możliwość wskazania konkretnej grupy.
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej na nocie odsetkowej.
 • Eksport informacji VAT-27 do pliku xml.
 • Wyeliminowano różnice groszowe między rejestrami a deklaracją VAT-7.

Wersja 8.5.4

2017-10-06
 • Wyeliminowano problem z kasowaniem pozycji dokumentów korygujących.

Wersja 8.5.3

2017-08-09
 • Dodano opcję tworzenia korekty do istniejącego dokumentu korygującego.
 • Na podsumowaniu rejestru zakupu z podziałem na stawki VAT wyodrębniono pozycje przeliczone prewspółczynnikiem.
 • Uaktualniono wzory deklaracji VAT-7K(11) oraz VAT-7D(8).
 • Dodano kod kraju w kartotece Kontrahenci.
 • Zwiększono ilość znaków w polu ulica w Danych sprzedawcy.
 • Uaktualniono dane teleadresowe firmy Wolters Kluwer Polska SA.

Wersja 8.5.2

2017-07-06
 • Dostosowano program do komunikacji z systemem e-Deklaracje z wykorzystaniem wyższej wersji protokołu - TLS 1.2.

Wersja 8.5.1

2017-06-23
 • poszerzono wydruk rejestru zakupu o kwotę netto przeliczoną współczynnikiem i prewspółczynnikiem,
 • naprawiono mechanizm importu dokumentów,
 • zmodyfikowano nazwę pola „pieczęć firmy” na „pieczęć” w nagłówku dokumentu sprzedaży,
 • usprawniono mechanizm generowania pliku JPK_VAT,
 • wprowadzono możliwość generowania i wysyłki korekty informacji VAT-27,
 • poprawiono sposób wyświetlania adresu kontrahenta na rejestrach sprzedaży i zakupu,

Wersja 8.5.0

2017-05-25
 • Dodano druk informacji VAT-27.
 • Poprawka wydruku uprawnień użytkowników.
 • Dodano identyfikator deklaracji VAT-7 wysłanej do Ministerstwa.
 • Modyfikacja wyświetlania numeru na wydruku dokumentu korekty.

Wersja 8.4.0

2017-05-19
 • Dodano możliwość zdefiniowania kilku prewspółczynników.
 • Aneksy do umów w zamówieniach publicznych.
 • Dodano informację o kwocie wykorzystanych środków w rejestrze zamówień publicznych.

Wersja 8.3.10

2017-05-10
 • Poprawiono zaokrąglanie kwot na wydruku korekty.

Wersja 8.3.9

2017-05-08
 • Umożliwiono stworzenie korekty do wszystkich elementów dokumentu sprzedaży.

Wersja 8.3.8

2017-04-04
 • Dodano kod weryfikacyjny do wydruku jednostkowej deklaracji VAT-7 wysłanej do systemu Kontrola Budżetu Premium/ Zbiorczy VAT.
 • Wprowadzono kontrolę wersji protokołu transmisji z systemem Kontrola Budżetu Premium/ Zbiorczy VAT.

Wersja 8.3.7

2017-03-23
 • Dodano towary na wydruku rejestru sprzedaży.
 • Umożliwiono drukowanie zerowych rejestrów zakupu/sprzedaży.
 • Poprawiono łączność z programem Kontrola budżetu i Zbiorczy VAT.

Wersja 8.3.5

2017-02-24
 • Poprawiono mechanizm generowania JPK uwzględniając dokumenty ujęte w rejestrach według daty potwierdzenia.
 • Dostosowano strukturę bazy do najnowszych wersji programów Progman Kontrola Budżetu Premium/Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT oraz serwera SKO.

Wersja 8.3.4

2017-02-22
 • Dostosowano strukturę bazy do najnowszych wersji programów Progman Kontrola Budżetu Premium/Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT oraz serwera SKO.

Wersja 8.3.3

2017-02-17
 • Uaktywniono wysyłkę Deklaracji VAT-7 do Progman Kontrola Budżetu Premium / Zbiorczy VAT
 • Wyeliminowano zgłoszone nieprawidłowości przy obsłudze JPK_VAT(2).
 • Dodano opcję wprowadzenia korekty podatku naliczonego w oknie generowania JPK_VAT(2). (Uwaga! W oknie edycji deklaracji VAT-7 wartości te należy uzupełnić niezależnie).
 • Wyeliminowano różnice w zgodności pomiędzy rejestrem zakupu/sprzedaży a JPK_VAT.

Wersja 8.3.2

2017-02-10
 • Udostępniono obsługę JPK_VAT(2).
 • Umożliwiono kilkukrotne wskazanie dowolnego tekstu w masce numeracji dokumentów.
 • Dodano możliwość zdefiniowania oddzielnego formatu numeracji dla dokumentów korygujących.

Wersja 8.3.1

2016-12-30
 • Umożliwiono import JPK_VAT z zewnętrznych systemów do deklaracji VAT-7
 • Udostępniono zapis deklaracji VAT-7 do pliku XML

Wersja 8.3.0

2016-12-01
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Wersja 8.2.4

2016-10-26
 • Poprawiono mechanizm aktualizacji bazy przy współpracy z systemem Progman Finanse.
 • Dostosowano nazwę plików JPK do obsługiwanej przez program udostępniony przez Ministerstwo Finansów do ich przesyłania.

Wersja 8.2.3

2016-09-26
 • Aktualizacja struktury bazy danych.
 • Modyfikacja uprawnień Użytkowników programu.

Wersja 8.2.2

2016-09-19
 • Uaktualnienie struktury bazy danych w związku z generowaniem pliku JPK
 • Poprawienie struktury pliku JPK w odniesieniu do daty sprzedaży

Wersja 8.2.1

2016-08-11
 • Poprawiono zapis NIP do pliku Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT. W celu prawidłowego wygenerowania pliku należy ponownie przygotować JPK w programie.

Wersja 8.2

2016-08-10
 • Udostępniono opcję generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie ze schematem określonym przez Ministerstwo Finansów
 • Wyeliminowano problem przenoszenia kwoty nadwyżki podatku z poprzedniej deklaracji VAT-7.
 • Poprawiono mechanizm eksportu dokumentów do systemu Progman Finanse.
 • Zaktualizowana stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Na podstawie obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 43, poz. 601) ich  wysokość wynosi 9,50% w stosunku rocznym.

Wersja 8.1.0

2016-03-09
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
 • Wyeliminowano problem z aktualizacją systemu z wersji 7.9.0 do 8.0.0. w przypadku, gdy pierwszym aktualizowanym programem był system Progman Finanse

Wersja 8.0.0

2016-02-03
 • Uwzględniono nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług w kwestii prewspółczynnika.
 • Rozszerzono sposób weryfikacji danych podatnika przy przygotowaniu i wysyłce deklaracji VAT-7.
 • Wyeliminowano problem z podmienianiem okresów i wyborem stawki VAT podczas tworzenia schematów automatycznego generowania dokumentów.
 • Poprawiono wprowadzanie kwot ujemnych w dokumentach zakupu.

Wersja 7.9.1

2015-09-25
 • Dostosowano mechanizm wysyłania deklaracji Vat-7(15) do wrześniowej zmiany schematu XSD, odpowiedzialnego za wymianę danych z serwisem e-Deklaracje.

Wersja 7.8.2

2015-04-07
 • Umożliwiono import dokumentów zakupu z poziomu systemu Progman Finanse wg daty wykonania usługi/dokonania

Wersja 7.8.1

2014-12-23
 • Wprowadzono możliwość wpisania większej liczby znaków w polu dotyczącym pełnej nazwy jednostki.
 • Zwiększono liczbę wyświetlanych znaków w kolumnie numer dokumentu na wydruku Rejestr zakupu.
 • Rozwiązano problem z przenoszeniem dokumentów do Poczekalni w systemie Finanse, mimo przypisanego konta kontrahenta.

Wersja 7.8.0

2014-10-01
 • Usunięto problem z weryfikacją adresu e-mail zawierającego cyfrę w domenie podczas procesu wysyłki dokumentów drogą elektroniczną.
 • Uwzględniono prawa nadane Użytkownikom podczas korzystania z kartoteki Kontrahenci z poziomu dokumentów.
 • Wprowadzono możliwość udzielenia 100% rabatu.
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów.
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X.
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.

Wersja 7.7007

2014-07-02
 • Dostosowano proces aktualizacji programu do zmian technologicznych wprowadzonych w systemie Finanse

Wersja 7.7006

2014-06-11
 • Zmodyfikowano nazewnictwo oraz rozmieszczenie poszczególnych pól dostępnych z poziomu okna Obsługa dokumentu zakupu,
 • Wprowadzono automatyczne obliczanie deklaracji VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz importu towarów,
 • Zmodyfikowano sposób prezentowania w rejestrze oraz deklaracji VAT dokumentów zakupu w zakresie odwrotnego obciążenia,
 • Na wydruku rejestru sprzedaży wprowadzono nowy parametr pozwalający na uzgodnienie kwoty podatku VAT z tytułu zakupów, dla których podatnikiem jest nabywca,
 • Umożliwiono ujęcie dokumentów zakupu w rejestrze oraz deklaracji vat wg daty wykonania usługi,
 • W poszczególnych kartotekach i opcjach programu dostosowano nazewnictwo pola Data sprzedaży do obowiązujących przepisów prawa,
 • Przywrócono prawidłowe podpowiadanie domyślnego typu dokumentu sprzedaży,
 • Dodano możliwość przenoszenia oznaczonych dokumentów zakupu miedzy grupami,
 • Na wydruku dokumentu sprzedaży poprawiono sposób prezentowania informacji o Ilości.