• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 7.7.1

2019-08-14
 • Uwzględniono w pliku eksportu do systemu Progman Majątek Web składniki rozchodowane
 • Poprawiono wyświetlanie danych na wydruku LT/PT oraz zbiorczym wydruku LT w polach dotyczących umorzenia oraz wartości

Wersja 7.7.0

2018-02-28
 • Zaktualizowano słownik Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016.1864).
 • Dodano mechanizm konwertowania symboli KŚT 2010 na KŚT 2016.
 • Uwzględniono zmianę formy prawnej firmy Wolters Kluwer z SA na Sp. z o.o. oraz uaktualniono dane teleadresowe.


Uwaga! W związku z zastąpieniem produktu Wyposażenie przez system Majątek Web aktualizacja przeznaczona jest jedynie dla Klientów posiadających aktualną umowę licencyjną. Dla Użytkowników zainteresowanych prowadzeniem ewidencji majątku zgodnie z aktualną Klasyfikacją Środków Trwałych 2016 proponujemy przejście na nasz nowy produkt Progman Majątek Web, który zapewnia kompleksowy import danych z programu Wyposażenie

Wersja 7.6.3

2017-11-24
 • Dodano narzędzie umożliwiające eksport danych do systemu Progman Majątek Web.
 • Poprawiono wydruk Tabeli amortyzacyjnej  i Amortyzacji szczegółowej.
 • Poprawiono obliczanie umorzenia dla częstotliwości kwartalnej i rocznej.
 • Poprawiono dane pojawiające się w kolumnie „Ilość” na wydruku Stan PŚT.
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się przy wydruku kodów kreskowych.
 • Wyeliminowano problem pojawiający się przy zmianie uprawnień użytkownika.
 • Wyeliminowano błąd występujący przy wydruku rozchodowanych PŚT.
 • Wyeliminowano nieprawidłowości związane z legalizacją programu.

 

Wersja 7.6.2

2017-03-23
 • Zmieniono algorytmy liczenia amortyzacji.
 • Poprawiono liczenie tabeli amortyzacyjnej oraz amortyzacji szczegółowej.
 • Poprawiono wydruk Tabeli Amortyzacyjnej i planu amortyzacji.

Wersja 7.6.1

2016-10-14
 • Poprawiono drukowania kodów kreskowych na etykietach w układzie pionowym.
 • Wyeliminowano błąd powstający podczas rozchodu środka trwałego.
 • Rozdzielono wykazywanie kwoty zwiększenia oraz zmniejszenia amortyzacji, występujące w tym samym miesiącu na wydruku Tabeli amortyzacyjnej. 

Wersja 7.6.0

2016-08-12
 • Zmieniono algorytmy liczenia amortyzacji.
 • Poprawiono liczenie tabeli amortyzacyjnej oraz amortyzacji szczegółowej.
 • Poprawiono liczenie zmiany wartości oraz zmiany umorzenia.

Wersja 7.5.0

2014-11-18
 • Dostosowano program do współpracy z Kolektorem Argox PA – 20,
 • Wprowadzono możliwość drukowania kodu kreskowego na wydruku stanu mienia,
 • Wyeliminowano nieprawidłowości podczas generowania wydruku stanu mienia z poziomu ŚT, PŚT, WNIP przy uwzględnieniu kartoteki Wyposażenia,
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów,
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X,
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.

Wersja 7.4002

2014-05-12
 • Dodano możliwość przygotowania „Wydruku wg KŚT” za wybrany okres.
 • Zoptymalizowano funkcję Przenieś oraz zautomatyzowano wypełnianie pól na wydruku PT .
 • Poprawiono sortowanie po nazwie na wydruku „Stan wyposażenia”
 • Umożliwiono zmianę wielkości okna edycji wyposażenia.
 • Poszerzono przedział czasowy dla uwzględnienia niedoborów/nadwyżek przy zamykaniu inwentaryzacji.

Wersja 7.4000

2013-10-29
 • Wprowadzono opcję generowania kodów kreskowych w formacie 2D.
 • Rozbudowano ofertę urządzeń peryferyjnych o nową drukarkę – GoDEX RT 200,
 • Dodano opcję filtrowania składników majątku po numerze ewidencyjnym.
 • Przygotowano wydruk tabeli amortyzacyjnej w podziale na dział i grupy KŚT.
 • Z poziomu podglądu dokumentów przychodu, przeniesienia, rozchodu (OT, LT, PT) dodano opcję edycji daty wystawienia.
 • Wprowadzono dodatkowe podsumowanie na wydruku Amortyzacja i Tabela amortyzacyjna w podziale na KŚT.
 • Wydruk wg KŚT poszerzono o informację o powierzchni w m2, która będzie widoczna w kolumnie Opis w sytuacji, gdy środek trwały został oznaczony jako grunt.
 • Wprowadzono możliwość generowania wydruku wg klasyfikacji budżetowej dla wielu jednostek.
 • Rozbudowano wydruk stanu wyposażenia o nową kolumnę KŚT.

Wersja 7.3004

2013-07-01

Szczegółowy opis zmian: pobierz
Dokumentacja: pobierz

 • Poprawiono procedurę przygotowania wydruku F-03, w sytuacji gdy dokonano zmniejszenia wartości lub likwidacji środków trwałych,
 • Wprowadzono opcję automatycznego przygotowania planu amortyzacji dla środków trwałych umarzanych jednorazowo,
 • Na wydruku tabeli amortyzacyjnej dodano informację o stawce amortyzacji dla środków trwałych umarzanych jednorazowo,
 • Przywrócono drukowanie daty na wydruku miesięcznym środków trwałych,
 • Wprowadzono kontrolę zmiany daty przyjęcia środka trwałego,
 • Wyeliminowano problem dodawania nadwyżek inwentaryzacyjnych,
 • Dla środków trwałych całkowicie umorzonych wprowadzono mechanizm automatycznego wyliczenia odpisu amortyzacyjnego w przypadku zmniejszenia wartości,
 • Poprawiono mechanizm sortowania danych według wartości na wydruku Stan środków trwałych, Stan PŚT, Stan WNiP,
 • Zaktualizowano podstawę prawną na wydruku Zarządzenia kierownika jednostki o przeprowadzeniu inwentaryzacji,
 • Poprawiono algorytm wyliczania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych dodawanych do ewidencji w miesiącu grudniu.
 • Rozbudowano wydruk LT oraz PT o dodatkowe informacje z zakresu wartości środka trwałego.

Wersja 7.3000

2012-09-07
 •     Dodano nowy wydruk – Zbiorczy protokół przyjęcia OT.
 •     Rozbudowano funkcjonalność historię zmian.
 •     Dodano nowy wydruk kodów kreskowych w formacie A4- AVERY (3x8).
 •     Zmodyfikowano import danych z kolektora, dodano możliwość drukowania i skanowania kodów umiejscowienia,
 •     Dodano nową metodę amortyzacji – amortyzację sezonową.
 •     Dostosowano eksport danych do najnowszej wersji programu SIO (3.13), dodano tabelę BM2. Urządzenia rekreacyjno-sportowe.
 •     Dodano możliwość edytowania danych na wydruku protokołu przeniesienia.
 •     Zmodyfikowano wydruk karty środka trwałego.