• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 6.6.4

2020-10-13

- przywrócenie możliwości wpisywania cyfr w pole KLASA, w zakładce Struktura klas

- usunięcie opcji "Dodaj sugestię" z zakładek Pomoc i Opcje programu

- usunięcie błędu podczas wydruku ksiąg inwentarzowych

Wersja 6.6.3

2019-03-27
 • Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z połączeniem z Biblioteką Narodową

Wersja 6.6.2

2017-09-11
 • Dostosowanie struktury klas i mechanizmu promocji do nowego cyklu nauczania
 • Problem z importem z Biblioteki Narodowej - informacja dostępna w zakładce Aktualności.

Wersja 6.6.1

2017-04-13
 • Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z wydrukiem etykiet kodów kreskowych

Wersja 6.6.0.4

2017-03-20
 • Dodanie możliwości określenia czasu wypożyczenia dla poszczególnych ksiąg inwentarzowych.
 • Dodanie możliwości wyszukiwania w katalogu po II stopniu szczegółowości (ułatwione wyszukiwanie według nazwisk spolszczonych).
 • Dodanie możliwości zgłaszania własnych pomysłów i sugestii na udoskonalenie programu, poprzez narzędzie Sugester.pl.
 • Dodanie wydruku „Zestawienie bibliograficzne” z wyszczególnionymi hasłami przedmiotowymi.
 • Dodanie wydruków kart katalogowych (pojedynczo i zbiorczo) z wszystkimi hasłami przedmiotowymi.
 • Dodanie przycisku przekierowującego do księgarni internetowej profinfo.pl.
 • Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z uprawnieniami administratora.

Biblioteka WWW Wersja 6.5

2015-09-24

- poprawiono kryteria wyszukiwawcze,

- wprowadzono zmiany przy obsłudze polskich znaków,

- dostosowano do najnowszej wersji oprogramowania.

Wersja 6.5.0

2015-07-09
 • Dodanie nowego wydruku Spis z natury
 • Dodanie nowego rodzaju protokołu Spis z natury
 • Stworzenie nowego raportu Audyt danych
 • TeamViewer - Podłączenie zewnętrznego programu do pomocy
 • Dodano nową opcję wydruku Etykiet Label Media 3x8 wraz z opisem
 • Wyeliminowano nieprawidłowość w opisie wydruku Kody +opis (3x8 na stronę),

Wersja 6.4.1

2015-05-05

Wersja 6.4.0

2014-11-18
 • Zmiana sposobu rejestracji (legalizacji) nowych wersji programów
 • Dodanie nowej funkcjonalności, Wykaz Pozycji w module wypożyczanie.

Wersja 6.3006

2013-10-29
 • Prawa dostępu (Opcje programu / Użytkownicy). Administrator systemu uzyskał prawo nadawania użytkownikom praw dostępu do danych zawartych w programie. Poszczególne prawa dostępu nadaję się za pomocą stawiania „fistaszka” przy wybranych opcjach programu.
 • Zmiany w Skontrum.  Nowe kategorie dostępne w arkuszach skontrowych:
  • Niezaznaczony
  • Na pólkach
  • U czytelnika
  • Wykres z inwentarza
  • Brak
 • Po zamknięciu skontrum, program generuje 5 nowych zestawień:
  • Arkusz kontrolny
  • Wykaz egzemplarzy wypożyczonych
  • Wykaz braków względnych
  • Wykaz braków bezwzględnych
  • Protokół komisji
 • Parametry haseł.  Administrator systemu może określić z ilu i jakich znaków powinno się składać dane hasło, ustalić okres jego ważności i tym samym wprowadzić wymóg ich zmiany po upływie ważności. Dodatkowo istnieje  możliwość  ustalenia  czasu  bezczynności  systemu,  po  upływie  którego  program automatycznie wyloguje Użytkownika i będzie konieczne ponowne podanie hasła.
 • Rozbudowa wydruku  „Historia Czytelnika”  o:
  • Ilość pozycji wypożyczonych w sumie,
  • Ilość pozycji wypożyczonych aktualnie,
  • Ilość pozycji przetrzymanych.
 • Rozbudowa wydruku  „Pozycje aktualnie wypożyczone” oraz Zaległości”  o sortowanie wg. nazwiska czytelnika, klasy oraz daty wypożyczenia lub daty zwrotu.
 • Rozbudowa wydruku  „Statystyka wypożyczeni wg. czytelników”  o kolumnę „odwiedziny”.
 • Nowa etykieta kodów kreskowych. Nowa formatka kodów kreskowych przeznaczona jest dla drukarek standardowych, a jej główną cechą jest dobra odporność na ścieranie (etykieta typu sylikonowego).  Model firmy AVERY L4773 (3x8).

Biblioteka WWW Wersja 6.0000

2011-04-26