• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 7.2.0

2020-05-11

Dostosowanie programu do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz do rozporządenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych.

Wersja 7.1.0

2018-05-25

Dostosowanie programu do nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Wersja 7.0.1

2017-04-26

Dostosowanie programu do nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz do rozporządzenia Ministra Klutury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Wersja 6.9.0

2016-06-02

Dostosowanie programu do nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Wersja 6.8.0

2015-05-26

Dostosowanie programu do nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Wersja 6.7001

2014-04-16
 • Dostosowanie programu do nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
 • Lista dostępnych wzorów w programie znajduje się tutaj

Wersja 6.6002

2012-06-22
 • Nowe wzory świadectw ukończenia gimnazjum zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 08.02.2012
 • Nowe szata graficzna z nowymi przyciskami.
 • Drukowanie duplikatów z archiwum.
 • Nowa opcja zwolniony/a w wypełnianiu świadectw.
 • Przenoszenie nazw  przedmiotów ze świadectwa na arkusz dla szkół poziomu licealnego.
 • Połączono przyciski  „Uzupełnij arkusz (…)” i „Przepisz przedmioty (…)”.
 • Importowanie z dziennika wartości „ZW” i „Nieklasyfikowany”.
 • Trwałe zaznaczenie uczniów w oknie „Uczniowie” i „Drukowanie” oraz zmiana zachowania zaznaczania klas w tych oknach.
 • Nowy sposób działania przycisku „wyczyść pola wspólne”.
 • „Świadectwo gotowe” blokuje możliwość modyfikacji świadectwa.
 • Nowe skróty klawiszowe.